Zeiss esitteli uutuuksia Controlissa

Laadunvalvonnan ja -varmistuksen vuosittainen Control-messutapahtuma järjestettiin huhtikuussa Saksan Stuttgartissa. Laitevalmistaja Zeiss esitteli tapahtumassa uutuuksiaan. 

Zeissin osastolla oli mukana tarjontaa yrityksen eri tuotesektoreille, uutuuksia esiteltiin lähtien sensoritekniikasta aina lisäävän valmistuksen tuotantovaiheisiin liittyvien mittausten laitteistoihin saakka.

Sensoritekniikkaa

Sensoritekniikan alueelle Zeiss esitteli Stuttgartissa mm. uuden sukupolven anturit pinnankarheuden mittaukseen, Rotosin ja DotScanin. Rotosia voidaan käyttää koordinaattimittauslaitteissa tapahtuviin pintojen aaltoilun ja -karheuden tarkastuksiin. 

Uuden sukupolven Rotos esittäytyi Controlissa.

Huomionarvoista on, että koon, muodon ja sijainnin toleranssit voidaan tarkastaa yhdessä karheuden parametrien kanssa yhdellä koneella, yhdessä mittausajossa ja ilman uudelleenkiinnityksiä. Innovaatio yksinkertaistaa ja nopeuttaa pintaparametrien mittaamista. Myös design on uusi.

Uutuutena heijastavien pintojen tarkistukseen Zeiss esitteli ZEISS O-INSPECT -monisensorimittalaitetta kromaattisen pistevalon DotScan-anturin liitännällä. O-INSPECT on nyt saatavana myös pyörivällä pöydällä optisen skannauksen tarpeisiin.

Yksi sensoritekniikan uutuus oli täydennys näkyvän sinisen valon Line Scan -sensorisarjaan, Line Scan 2-8. Uutuus on saatavissa Zeiss Contura-, Accura 2 ja Prismo -konemalleihin, ja sarja on yhteensopiva Zeiss Calypso -ohjelmiston kanssa.

Digitaalisia ratkaisuja

Digitaalisia ratkaisuja prosessien verkottamiseen esillä olivat PiWeb Cloud, Ivy, Smart Services ja Metrology Portal.

Zeissin visualisointi- ja analyysiohjelmiston PiWebin uutuus PiWeb Cloud on uusi digitaalinen ratkaisu yksinkertaiseen ja luotettavaan tiedon varastointiin.

Uusi ohjelmisto Zeiss IVY verkottaa asiakkaan verkkoon kuuluvia koneita, visualisoi ja dokumentoi koneiden tietoja ja mittaustuloksia. Smart Services tarkoittaa Zeissin käytettävyyttä lisääviä ratkaisuja.

Zeiss-palvelut ovat verkottuneet Zeiss Metrology -portaalissa. Siinä palvelun käyttäjät voivat hyödyntää koko digitaalisten palveluiden valikoimaa vain yhdellä sisäänkirjautumisella.

Zeiss on mukana ns. ADAMOS-yhteistyössä yhdessä DMG Morin, Dürrin, Software AG:n ja ASM PT:n kanssa.  Sen puitteissa kehitettään IoT-alustaa koneiden ja prosessien verkottamiseen. 

Laitteita lisäävän valmistuksen tarpeisiin

Uutuuksia Zeiss esitteli myös teollisuutta parhaillaan kovasti kiinnostavan ja tuotealueena kehittyvän lisäävän valmistuksen tarpeisiin. 

Stuttgartissa Zeiss esitteli alueelle uusia metrologia- ja mikroskopiaratkaisuja, sellaisia ovat esimerkiksi kevyet elektronimikroskoopit 3D-tulostuksessa käytettävän jauheen tarkkuusanalysointiin. 

DotScan -anturi esiteltiin O-INSPECTin yhteydessä.

Tulostettujen tuotteiden analysointiin Zeiss tarjoaa mm. optisia 3D- ja CT-skannereita, suuriresoluutioisia röntgenmikroskooppeja ja koordinaattimittauslaitteita tulostusvirheiden havaitsemiseen sekä jatkokäsittelyongelmiin.

Zeiss hankki omistukseensa viime vuoden puolella osake-enemmistön italialaisen mittalaitevalmistajan Bosellon tuotannosta. Bosellon uutuuksia on tuotesarja materiaalivirheiden ja erityisesti huokoisten materiaalien analysointiin.  Mm. Bosellon röntgentomografialaitteistoja oli esittelyssä Controlissa.

Control 2018 järjestettiin Stuttgartissa 24.–27.4. Paikalla esittäytyi kaikkiaan yli 830 näytteilleasettajaa. (KH)