VTT vahvistaa metallien 3D-tulostuksen pilotointiympäristöä

Materiaalikehitys on 3D-tulostuksen seuraava kehitysaskel, arvioi VTT. 3D-tulostuksen jauheiden kehitykseen ja pilotointiin tarkoitettu plasmalaitteisto on asennettu VTT:n käyttöön Tampereelle.

VTT:n jauheiden pilotointiympäristö: metallijauheiden valmistukseen ja jauheteknologiaan liittyviä laitteita.

Plasmakäsittelyllä vaikutetaan eri raaka-ainejauheiden ominaisuuksiin, esimerkiksi materiaalin juoksevuus saadaan 3D-tulostuslaitteistojen vaatimalle tasolle. Tulevaisuudessa plasmakäsittelyn rooli korostuu merkittävästi metalli-keraami -komposiittijauheiden prosessoinnissa.

Vastaavia laitteistoja on vain muutamia Euroopassa, ja ne ovat pääosin tutkimusosastojen omassa käytössä. VTT:n laitteisto on kaikkien hyödynnettävissä. VTT:n valmiudet tarjota erilaisia materiaalikoostumuksia teollisuuden ja tutkimusryhmien tarpeisiin laajenevat nyt huomattavasti. Plasmakäsittelylaitteesta hyötyvät erityisesti kone- ja laitevalmistajat sekä energiateollisuus. Myös tutkimuslaitokset ja korkeakoulut voivat hyödyntää sitä.

Uusi laitteisto on osa VTT:n jauhemaisten materiaalien pilotointiympäristöä. Tämä mahdollistaa pilot-mittakaavan demonstroinnin koko valmistusketjun jauheesta tuotteeksi.

”Tarjoamme helpon tavan viedä ideoita ja tutkimustuloksia selvästi lähemmäs teollista hyödyntämistä. Yhden luukun periaatteella toimiva pilotointiympäristömme nopeuttaa tulosten valmistumista merkittävästä. Mahdollistamme koko tuotantoketjun raaka-aineesta valmiin komponentin testaukseen, jolloin yrityksen oma tuotantoprosessi ei keskeydy,” sanoo tutkimustiimin päällikkö Tomi Lindroos VTT:ltä.