Gibbs CAM v13 - Uusia mahdollisuuksia osien valmistukseen

3D Systems/Gibbs on esitellyt uuden v13:n. Uusiytimisessä GibbsCAM versiossa 13 ovat mukana mm. epäkesko- ja interpolaatiosorvaus, avennustoiminnot ja jäysteenpoisto-ominaisuus.

Pyörökierteen sorvaus valmiiksi yhdellä Z-akselin suuntaisella vedolla.

3D Systems/Gibbs teki kolme vuotta sitten rohkean ratkaisun ja koodasi GibbsCAM:iin uuden ytimen tyhjältä pöydältä. Toki tätä ”koneen vaihtoa” valmisteltiin useita vuosia markkinaversiokehityksen ohella.

Ratkaisu oli oikea, sillä jos ohjelmistoon rakennetaan PlugIn lisäosia lisäosien päälle, jossain vaiheessa tämä korttitalo sortuu. GibbsCAMin uusi, vakaalla pohjalla oleva UKM ydin (Universal Kinematic Machine) tuottaa nyt tulosta ja uudessa GibbsCAM versio 13:sta ovat mukana mm. epäkesko- ja interpolaatiosorvaus, avennustoiminnot ja erittäin kehittynyt jäysteenpoisto-ominaisuus.

Ajettu testikappale video nähtävissä Cenic.fi.

Lastuavat työstökoneet kehittyvät huimaa vauhtia, tähän kehitykseen GibbsCAM on vastannut ominaisuuksilla, joilla koneinvestoinneista saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. GibbsCAMin filosofia ” Powerfully Simple. Simply Powerful.” pitää näin yhä pintansa ja monimutkaiset, vaativat työstöt saadaan ohjelmoitua helposti ja nopeasti.

Epäkeskeinen sorvaus

GC v13 epäkeskeinen sorvaus avaa uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi kiviporan terissä on muotokierteitä, jotka nyt voidaan sorvata yhdellä vedolla valmiiksi. Epäkeskosorvaus kuitenkin vaatii työstökoneelta nopean ja tarkan C-akselin. Varsinkin pienillä halkaisijoilla C-akselin nopeus on rajoittava tekijä.

Interpolaatiosorvaus koneistuskeskuksella.

Interpolaatiosorvaus

GC v13 interpolaatiosorvaus onnistuu koneistuskeskuksilla, joiden karassa on servo. Työkalu ohjelmoidaan kulkemaan halkaisijapinnan normaalissa X,Y,Z ja karan pyörintäakselin yhtäaikaisella liikkeellä.

5-axis jäysteenpoisto

5-axis Jäysteenpoisto on aina ollut GibbsCAMissä mahdollista toteuttaa, mutta ei koskaan näin helposti ja automaattisesti. GibbsCAM v13 5-axis paketin jäysteenpoisto-ominaisuus tekee ”raadin kaadon” helposti ja nopeasti jopa monimutkaisiin 5-axis kappaleisiin. Hyvin vähäisillä säädöillä valitaan vain pinnat joihin jäysteenpoisto tehdään. GibbsCAM laskee automaattisesti tarvittavat kallistukset ja uurtotarkistukset.

5-akselinen jäysteenpoisto.

Vaikka ominaisuus löytyy 5-axis simultaanipaketista, voidaan se kuten muutkin 5-axis simultaanityöstöt lukita 4 tai 3-akseliseksi, jolloin ominaisuutta voi käyttää 3-akselisilla koneistuskeskuksilla. Esimerkiksi vaakakeskuksilla tehtäviin hydrauliikkalohkojen ristiin porausten ja avarrusten jälkeiseen jäysteenpoistoon.

3-akselinen jäysteenpoisto

Lineaari- ja rotaatioavennus

Uutena ominaisuutena on lineaariavennus, jolla voidaan ohjelmoida kiilauran pisto ja terävien nurkkien työstö. Rotaatioavennuksella saadaan esimerkiksi Torks -avaimen muoto valmistettua hetkessä. GibbsCAM v 13 sisältää työstötaktiikat ja työkalut lineaari- ja rotaatioavennukseen.

Virtaviivainen käyttöliittymä

V13 versiossa myös käyttöliittymää on kehitetty vielä virtaviivaisemmaksi ja selkeämmäksi. Selkeyttä lisää ominaisuus, jossa samaan työstöön kuuluvat operaatiokuvakkeet nivoutuvat yhteen ja tarvittaessa erilleen. Käyttöliittymässä on mukana uusi, sisään rakennettu G-koodieditori, jonka avulla voi tutkia generoitua NC-koodia.

Lineaariavennus (kiilauran pisto).

Geodesic työstöradat

GC v13 5-axis paketti sisältää uuden Geodesic-ominaisuuden, jolla saadaan monimuotoisiin pintoihin siistit 5-axis -radat vakioaskeleella. www.cenic.fi

Geodesic-ominaisuus mahdollistaa siistit vakioaskel työstöradat monimuotoisiin orgaanisiin pintoihin.