Uudet Kreon-mittausratkaisut esittelyssä

Stuttgartin Control -messujen aikana 24–27 huhtikuuta Kreon esitteli uusia 3D -mittausratkaisuja. Kreonilla on valmius integroitua erilaisten laitteiden kanssa ja olla osa manuaalista tai automaattista laaduntarkkailuprosessia.

Skyline 3D-skanneriperhe.

Robotoitu tarkistus: CMR 

Kreon esitteli Zephyr II Blue -skannerin uudessa koordinaattimittausrobotissa. CMR eli Coordinate Measuring Robot on mittausrobotti, mitä voidaan käyttää automaattiseen online kontrolliin. Näin laserseurainta ei tarvita seuraamaan robottia.

CMR on helppo asentaa, käyttää ja huoltaa. Kustannukset vähenevät, kun ei tarvitse investoida optiseen tai laserseurain järjestelmään ja samalla ohitetaan seurainten tekniset rajoitukset kuten varjoalueet.

Robottiratkaisu on kehitetty yhteistyössä Kreon Technologies, Metrologic group ja Stäubli Roboticsin kansa. Esittely laitteistossa oli Kreon Zephyr II Blue, jota liikutti TX60 Stäubli robotti ja tätä taas ohjasi Metrolog X4 Robot ohjelmisto.

Track Ace isojen kappaleiden skannaavaan tarkistukseen 

Miten yhdistetään mittausvarren tarkkuus ja laser seuraimen pitkä ulottuvuus, jotta saataisiin nopeasti skannattua ja tarkistettua isoja kappaleita? Track Ace, uusi Kreon- atkaisu yhdistää kahden 3D mittausteknologian pääedut ACE mittausvartensa ympärille.

Track Ace liikkuu vapaasti ympäri huonetta ilman rajoituksia ja laser tracker seuraa sitä 160 metrin halkaisijalla. Tracker yhdistää varren eri paikat yhteiseen referenssiin, josta rakennetaan mitatut kappaleet.

Ratkaisu soveltuu erityisen hyvin kulkuneuvojen osien tarkistukseen. Kappaleissa ei tarvitse käyttää targetteja eikä pukkihyppelyä. Kreon Skyline Wide skanneri 200 mm pitkällä laseriviivalla on täydellinen lisä ACE mittausvarren kanssa haluttaessa nopeaa isojen alueiden skannausta.

Kreon näytti Control-messuilla kahta toimivaa koordinaattimittauskonejärjestelmää sekä Polyworks- että Metrolog ohjelmistoilla. Ne olivat Kreon Zephyr II Blue skanneri ja Polyworks yhdessä MORA CMM ja Pantecc ohjaimen kanssa sekä Kreon Zephyr II Blue -skanneri ja Metrolog yhdesä Erowa CMM:n ja Metrolog ohjaimen kanssa.

Uusi Skyline 3D-skanneri perhe

Skyline on uusi 3D-skanneriperhe. Skyline-skannereista voidaan valita tarkoitukseen sopivin. Kaikki ovat tarkkoja, mutta EYES on tarkin 9 µm tarkkuudella ja 25 µm resoluutiolla. Nopein skanneri on puolestaan WIDE 200 mm pitkällä laseriviivalla ja 600.000 pistettä/sekunti poimintavauhdilla. Taloudellisin vaihtoehto on OPEN. www.rensi.fi