Tuottavuus korostuu Alihankinnassa

Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut pidetään 25.–27.9.2018 Tampereella. Alihankinta 2018 -messujen teema on tuottavuus, joka näkyy tapahtuman ohjelmassa.

Alihankinta 2017. Kuva: Laura Vanzo

Tapahtumaan on tavoitteena houkutella myös entistä enemmän kansainvälisiä vieraita. Startupit esittelevät uusia innovaatioita ja teknologiaratkaisuja teollisuuden tarpeisiin AlihankintaHEATissa.

”Alihankinta-messut on johtava kotimainen teknologiateollisuuden tapahtuma, jonne kerääntyy suuri määrä alan asiantuntijoita ja vaikuttajia. Messujen tämän vuoden teema - tuottavuus - ja sen lisääminen ovat asiakkaille toimitettavien automaatioratkaisuidemme ydin sekä yksi tärkeimmistä päätavoitteistamme. Toiminnassamme takaamme tuottavuuden tehokkailla ja automatisoiduilla prosesseilla sekä dynaamisilla organisaation sisäisillä toimintatavoilla”, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Heikonen Pemamek Oy:stä. 

”Kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi, suomalaisten yritysten tulee investoida tehokkaaseen tuotantoon sekä rohkeasti laajentaa toimintaansa entistä kansainvälisemmäksi toimijaksi. Pitää uskaltaa asettaa pitkäjänteisiä tavoitteita sekä tehdä kauaskantoisia investointeja tulevaisuuden kasvuun. Kotimaisen teknologiateollisuuden vahvistuminen entisestään palvelee jokaista alan osaajaa ja yritystä”, Heikonen rohkaisee.

Tulevaisuuden osaajia tarvitaan

Teollisuusyritysten kilpailukyvyn kannalta on keskeistä panostaa osaamiseen ja rekrytointiin. Osaavan työvoiman löytäminen on kuitenkin iso haaste alihankintateollisuudessa. Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Anni Siltanen kertoo, että ammatinvalinta on tasa-arvoisessa Suomessa Euroopan sukupuolittuneinta ja se on alihankintateollisuudenkin tarvitseman tulevaisuuden osaamisen kannalta huolestuttavaa.

”Suomessa tytöt osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä keskimäärin poikia paremmin, mutta eivät kuitenkaan juurikaan hakeudu näitä taitoja vaativiin ammatteihin. Yllättävän usein törmään myös uskomukseen, ettei alihankinta- tai muussa teollisuudessa ole tulevaisuuden osaajille töitä. Asiahan on aivan päinvastoin: tulevaisuudessa tarvitsemme monenlaisia osaajia, mutta etenkin sellaisia, jotka ymmärtävät syy-seuraussuhteita, osaavat kehittää yrityksen tuotantoprosesseja vastuullisesti ja innovoivat uutta sekä kehittävät ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin”, Siltanen toteaa.  

#AlihankintaHEAT tuo uusia ajattelutapoja

Teollisuus- ja startup-yritysten verkostoitumistapahtuma AlihankintaHEAT esittelee rohkeita visioita ja uudenlaisia yhteistyömalleja sekä tulevaisuuden ratkaisuja ja ketteriä toimintatapoja startupien ja teollisuusyritysten välille. Kolmannen kerran toteuttava tapahtuma laajenee kolmipäiväiseksi ja toteutetaan pääaulassa. AlihankintaHEATin järjestää Finland Events yhteistyössä Rapid Action Group Oy:n (RAG) kanssa.

Alihankinta on järjestetty vuodesta 1988 lähtien. Tampereen Messut Oy:n pääyhteistyökumppaneita ovat Teknologiateollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Muoviteollisuus ry ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry.