TPI Control osti Aeratorin

TPI Control Oy on ostanut Keravalla toimivan Aerator Oy:n koko osakekannan Aerator ja TPI Control toimivat samoilla liiketoiminta-alueilla. Kaupan tarkoituksena on tukea kasvua ja menestystä molemmille yhtiöille. Synergiaedut löytyvät yhteisestä cleantech-osaamisesta. 

TPI Controlin strategian mukaisesti kumppanuuksia on etsitty jo pitkään. TPI Control Oy:n hallituksen mukaan uuden kumppanuuden päämääränä on Aeratorin ja TPI Controlin osaamisen integrointi yhteiseksi liiketoiminnaksi. Koska kiinteistöjen käyttäjät yhä useammin vaativat puhtaampaa sisäilmaa, TPI Control voi kattavammalla tarjonnalla ottaa kokonaisvastuun kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta ja kiinteistöjen käyttäjien tyytyväisyydestä. 

Omistajan vaihtumisesta huolimatta yhtiöt jatkavat toistaiseksi toimintaansa itsenäisinä yrityksinä, ja ne jatkavat kaikkia nykyisiä palveluja ja asiakkuuksia kuten ennenkin. 

Yrityskaupan lisäksi TPI Control terävöittää omistajastrategiaansa, missä lähtökohtina toimivat kannattava kasvu ja ehenkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Yhtiön toiminnassa korostetaan niin sanottua hyvää hallintotapaa (corporate governance). Hallitusta on vahvistettu pitkään kiinteistötoimialalla vaikuttaneella Petri Olkinuoralla ja hyvän hallinnoinnin ammattilaisella Antti Urrilalla.

TPI Control Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut 20.8.2018 insinööri Ari Korhola. ”Olen aidosti iloinen ja innostunut, että saan mahdollisuuden lähteä viemään tätä yhtiötä kohti kasvua hyvässä porukassa.”, Korhola kertoo. Hänen mukaansa kiinteistöala tarvitsee uusiutumista, aitoa asiantuntijuutta sekä digitalisaation mahdollistamia palveluja: “Ne luovat mahdollisuuksia avata ovia maailmaan, jossa tehokkuus, tuottavuus ja aidosti asiakaslähtöiset, innovatiiviset ratkaisut muuttuvat alallamme täysin uusiksi käytännöiksi.”