Tilauskanta vahvistui edelleen

Teknologiayritysten tilauskanta vahvistui edelleen loppuvuonna, ja yritykset saivat uusia tilauksia enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tarjouspyyntöjen määrä kuitenkin väheni syksyn aikana, ja rekrytoinnit kääntyivät laskuun. Rekrytointien vähentymistä voi selittää myös osaajapula.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

Tiedustelun mukaan teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime vuonna 77 miljardia euroa eli kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvusta noin puolet oli määrällistä kasvua, ja puolet johtui raaka-aineiden ja komponenttien maailmanmarkkinahintojen noususta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös alkuvuonna vuodentakaisesta luvusta.

Metallissa kasvua

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa euromääräisesti yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisellä kvartaalilla. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna tilaukset vähenivät 13 prosenttia, mikä johtuu tuohon vertailuajankohtaan ajoittuneista laivatilauksista.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 3 prosenttia suurempi kuin syyskuussa ja 10 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Kasvuodotusten heikkeneminen ja talouden epävarmuus maailmalla kuitenkin näkyvät Teknologiateollisuuden mukaan alan yritysten markkinatilanteessa. Yritysten saamat tarjouspyynnöt vähenivät syksyn ajan, joskin vuodenvaihteessa tapahtui jälleen palautuminen ylöspäin.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa yritysten liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia vuoteen 2017 verraten. Uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla loppuvuonna. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kuusi prosenttia korkeampi kuin syyskuun lopussa ja 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. Alkuvuonna tilauskannan arvon odotetaan olevan edelleen hieman suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikaan.

Tutkimusta, kehitystä, investointeja

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola pitää suomalaisten teknologiayritysten suoritusta kokonaisuutena erinomaisena, sillä teollisuustuotannon kasvu pysähtyi EU-alueella viime vuonna ja teollisuuden uudet tilaukset kääntyivät euroalueella laskuun loppuvuodesta.

Suomi tarvitsee jatkossakin kasvua ja nykyistä korkeamman työllisyysasteen hyvinvointimenoista selviytyäkseen. Tulevan hallituksen on löydettävä tehokkaat keinot, joilla tuetaan kasvua, vauhditetaan investointeja sekä vahvistetaan yritysten tulevaisuudenuskoa. Samaan aikaan on kannettava vastuuta julkisen talouden kestävyydestä”, Hirvola tähdentää.

Hän peräänkuuluttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan määrätietoista kehittämistä. Hirvolan mukaan investointien vauhdittamiseksi on syytä selvittää myös verotuksellisia keinoja.