Tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-heinäkuussa 11 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Teknologiateollisuuden yritysten uudet tilaukset jäivät heinä-syyskuussa alemmalle tasolle kuin huhti-kesäkuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-heinäkuussa yhdeksän prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon. Vuonna 2016 liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 27,7 miljardia euroa. Taloustaantumaa edeltävänä vuonna 2008 alan yritysten liikevaihto Suomessa oli yhteensä 33,3 miljardia euroa.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät heinä-syyskuussa verrattuna huhti-kesäkuuhun. Verrattuna huhti-kesäkuuhun tilaukset vähenivät useammassa yrityksessä kuin lisääntyivät. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 32 prosenttia vähemmän kuin huhti-kesäkuussa, mutta 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa saman suuruinen kuin kesäkuun lopussa, mutta 23 prosenttia suurempi kuin vuoden 2016 syyskuussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden keskiarvoon. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa noin 128 700. Henkilöstöä oli noin neljä prosenttia eli lähes 5 000 enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016