TeknologiaTiistai 28.11.

Huom! Ensi tiistaina tapahtuu! TeknologiaTiistaina 28.11. ammatilliset oppilaitokset ja teknologiayritykset tekevät uuden kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen näkyväksi. Tapahtumia on 50 paikkakunnalla.

Ammatilliset oppilaitokset 50 paikkakunnalla eri puolella Suomea järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden yritysten kanssa TeknologiaTiistai-tapahtumia 28.11. Yläkoululaiset, heidän opettajansa ja myös vanhempansa pääsevät näkemään kone- ja tuotantotekniikan opiskelua ja opiskelupaikkoja sekä ammattiosaajien työtä ja työpaikkoja.

Tapahtumat eri puolilla Suomea ovat paikkakuntakohtaisia ja alueen toimijoiden yhteistyön tulos.  

Omnian rehtori Maija Aaltolan mukaan on erinomaista, että koko maan kattavasti näytetään, mitä ammatillisen koulutuksen uudistaminen merkitsee.

”Uudet laaja-alaiset tutkinnot tarkoittavat, että opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua ja syventää osaamistaan yksilöllisillä valinnoilla. Työelämän kannalta parasta on, että työssäoppimista on helpompi räätälöidä yritysten osaamistarpeiden mukaisesti. Omnian TeknologiaTiistai näkyy Espoossa sekä koululla että kauppakeskus Sellossa.”

Oulun seudun ammattiopisto tekee vahvaa ja monimuotoista yhteistyötä alueen yritysten kanssa. TeknologiaTiistain lisäksi OSAO järjestää saman viikon perjantaina myös valtakunnallisen #amisosaa-verkkotapahtuman Oulun torilla.

”Oppilaitoksen ja yrityksen välinen yhteistyö luo uskoa nuorille hakeutua ammatilliseen koulutukseen. Yritysten mukaantulo jo heti opintojen alussa motivoi ja sitouttaa nuoret hankkimaan osaamista päämääränä työpaikka,” koulutuspäällikkö Kaisa Varis painottaa.

Savon ammatti- ja aikuisopiston toimipisteissä TeknologiaTiistai on osana Avointen ovien ja Ysien päiviä. Myös teknologiasta kiinnostuneille kaseille järjestetään Tekemällä tutuksi -päiviä. Kuopiossa ja Varkaudessa järjestetään myös Taitaja9-paikalliskilpailut ja näihin peruskouluista osallistutaan suurella joukolla.

”Kone- ja tuotantotekniikan koulutus on kaikissa näissä aktiivisesti mukana. On tärkeää tutustuttaa nuoret tähän maakunnan ja koko Suomen kannalta tärkeään vientiteollisuusalaan”, kertoo koulutuspäällikkö Ilkka Kemppainen.

TeknologiaTiistai on vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma, jolloin yläkoulun opettajat, oppilaat ja vanhemmat tutustuvat kone- ja tuotantotekniikan ammatillisen koulutuksen ja teknologiateollisuuden yritysten tarjoamiin mahdollisuuksiin.

”Teknologiateollisuuden yrityksissä on töissä lähes 300 000 ihmistä, heistä puolella on ammatillinen tutkinto. Siksi on tärkeää, että oppilaitokset ja yritykset yhdessä nostavat ammatillisen koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet näkyväksi”, korostaa johtava asiantuntija Anne Ahkola-Lahtinen Teknologiateollisuudesta.

Mukana olevat oppilaitokset ja muuta infoa: www.mytech.fi/teknologiatiistai