Teknologiaosaamista pohjoisin painotuksin

Kari Harju

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, missä alueelliset näkökulmat korostuvat. Oulu PMC on osaamiskeskus, joka syntyi aikanaan edistämään pohjoista teollisuutta ja auttamaan paikallisia yrityksiä uusien teknologioiden haltuunotossa. Nykyinen automatisaation ja digitalisaation aika ohjaa palvelua osin uusille urille.

Oulu PMC tarjoaa asiakkailleen käyttöön tasokkaan konekannan. Hiljattain hankitulla, Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin sijoitetulla monitoimisorvilla valmistettua kappaletta tarkastelevat vasemmalta Pekka Leinonen, Martti Hautamäki ja Tommi Hirvonen.

Oulun alueen oppilaitosten elektromekaniikan cim2005-projektin pohjalta vuonna 2004 käynnistynyt Oulu PMC toimii määritelmänsä mukaan yhdistävänä siltana koulutuksen, tutkimuksen ja yrityssektorin välillä.

”Muutoksen tuulet puhaltelivat elektroniikkateollisuudessa ja siirsivät huomion mekaniikan alueelle. Ideana oli kehittää pohjoista metalliteollisuutta, lisätä sen elinvoimaisuutta, varmistaa alan teolliset työpaikat tällä alueella ja toki luoda niitä lisää, jos mahdollista”, kiteyttää Oulu PMC:n projektipäällikkö Pekka Leinonen Oulun Aikuiskoulutuskeskukselta.

”Toisaalta alusta saakka asioihin kehittyi laajempikin näkökulma. Olemme tarkkuusmekaniikan osaamiskeskus, ja palvelemme sellaisena myös Oulun seudun ulkopuolella toimivia yrityksiä. Asiakkaita on ollut vuosien mittaan varsin laidasta laitaan eri puolilta Suomea”, Leinonen toteaa.

Lankasahaustekniikka mahdollistaa tarkan tuotannon.

Tarkkuusmekaniikan osaamiskeskus

Oulu PMC toimii osuuskuntapohjalta ja kokonaisuuden jäseninä on ryhmä Oulun alueella toimivia oppilaitoksia, yrityksiä sekä VTT. Palveluja tuotetaan perinteisesti niin yrityksille kuin oppilaitoksillekin.

”Palvelutarjontaamme kuuluvat koulutus- ja tuotekehityspalvelut ja projektit. Yrityksille tarjoamme perinteisesti koulutus- ja kehityspalveluja, oppilaitoksille yritysyhteistyötä”, sanoo Oulu PMC:n puitteissa pitkään toiminut koulutuspäällikkö Martti Hautamäki Oulun Aikuiskoulutuskeskuksesta.

Toimintaa varten Ouluun hankittiin yhteisvoimin ja osin myös aluerakenteisella tuella vahva konekanta.

”Olimme aikakaan hyvin monissa teknologioissa, kuten vaikkapa monitoimisorvauksessa tai mittausteknologiassa, edelläkävijä paitsi pohjoisessa, koko Suomen ja Euroopankin mitassa. Vuosien mittaan konekanta on edelleen kehittynyt. Konekantaamme kuuluu myös esimerkiksi nykyaikaista lankasahaus- ja 5-akseliteknologiaa.”

Oulu PMC:n palvelutarjontaan kuuluvat koulutus- ja tuotekehityspalvelut ja monet projektit. Tämänkaltaisia pienen kokoluokan tuotteita on toteutettu eräässä hammaslääketieteen teknologiaan liittyvässä projektissa.

”Ja jos 3D-tulostukseen liittyviin asioihin on kiinnostusta, myös se on kauttamme mahdollista”, sanoo Hautamäki.

Leinosen mukaan PMC:n avainmerkitys Oulun alueen yrityksille onkin syntynyt ja syntyy yhä pitkälti juuri keskuksen tasokkaiden koneiden kautta ja niihin liittyvän osaamisen kautta.

”Perustoimintaamme yrityksille on ollut niiden henkilökunnan tekninen koulutus ja se piirre korostui PMC:n toiminnan alkuaikoina. Meiltä on perinteisesti haettu oppia uusiin asioihin. Kun oppi saatiin, uuden teknologian käyttöönotto yrityksissä kävi sujuvasti ja mahdollisti samalla yritysten kehittämisen ja rekrytoinnit.”

”Lisäksi olemme auttaneet yrityksiä monissa tuotekehitykseen liittyvissä projekteissa. Tämä toiminta jatkuu edelleen, yksi viimeaikainen projektialue ovat olleet esimerkiksi hammaslääketieteen teknologiatuotteet. Niiden parissa olemme askarrelleet jo pitkään”, Pekka Leinonen sanoo.

Uusia haasteita

Parhaillaan Oulu PMC muovaa toimintojaan osin uusiksi. Syynä on lähinnä se, että teknologiapalvelujen kysyntä on muuttanut viime vuosina luonnettaan.

”Tänä päivänä tulevaisuuteen tähtäävillä alueen yrityksillä koneet ovat ajanmukaiset ja niitä osataan käyttää. Tämän myötä toimintamme on parin viime vuoden aikana aiemmasta muuttunut. Aiemmin koneet oli sijoitettu yhteen erilliseen kokonaisuuteen, nyt ne on hajasijoitettu eri pisteisiin. Se leikkasi kiinteitä kustannuksia ja järkevöitti muutenkin toimintaa”, kertoo Oulu PMC:n suunnittelija Tommi Hirvonen Oulun seudun ammattiopistosta.

”Sama palvelutarjonta on toki saatavilla edelleenkin, nyt vain verkoston kautta. Uusia asiakkaita saamme säännöllisesti, joten toiminta jatkuu.”

Robofil 440 -lankasaha käytössä.

 

Samalla Oulu PMC:ssä on mietitty myös uusia projekteja. Erityissuuntimia ovat mm. lean-menetelmien käyttöönoton edistäminen sekä automatisoinnin teemat. Tätä varten yritysten tarpeita on pohjoisen konepajoissa hiljattain Oulun PMC:n puitteissa kartoitettukin.

”Automaation käyttöasteet pohjoisen yrityksissä vaihtelevat suureksi, osa on pitkälti automatisoituneita, osalle se on perin harvinaista. Näin ohjaamista ja mahdollisuuksien tarjoamista sektorilla riittää.”

Jatkossa Oulu PMC kehittää tarjontaansa Leinosen mukaan myös eräänlaisena digitalisaation pohjoisena tietokeskuksena.  

”Digitalisaatio on ihan käsitetasollakin monille hämmentävä asia. Usein kysellään, mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan ja miten siihen tulisi suhtautua. Haluamme olla taho, mikä tarjoaa asiasta puolueetonta tietoa sekä etsii ja välittää osaamista. Kysyntä niille asioille lisääntyy näinä muutoksen ja myllerryksen aikoina jatkossa yhä enemmän”, sanoo Pekka Leinonen.