Teknologiaosaaminen kohtaa prosessiymmärryksen

Teollisella toimialalla on käynnissä digimurros. Miten siihen voi varautua? Toimialaosaamisen ja prosessiymmärryksen kautta, on Maintpartnerin digitaalisten ratkaisujen johtajan Jari Salmisen vastaus.

Moni teollisuusyrityksistä valmistautuu parhaillaan reaaliaikaisen datan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Data on perinteisesti ollut paikallisesti tehtaassa tai voimalaitoksessa. Viemällä se keskitettyyn tietovarastoon, voidaan erityyppisiä analytiikkaratkaisuja toteuttaa nopeasti ja matalin aloituskustannuksin, Jari Salminen kertoo.

Maintpartner on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja kunnossapitoyrityksiä. Vankin jalansija sillä on energia-, kemian- ja metalliteollisuudessa, mutta asiakaskuntaan mahtuu muitakin teollisuudenaloja.Teollisuuslaitosten käytön ja kunnossapidon kumppanina yrityksen ammattitaito yhdistyy nykyaikaisiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Salmisen mukaan teollisella toimialalla on edessään haasteita. Ikääntyvä ja eläköityvä työvoima vie mukanaan paljon hiljaista tietoa, eikä uuden työntekijän prosessiosaaminen voi heti olla samalla tasolla. Siispä tarvitaan uusia toimintatapoja. Lisäksi alalle pitää pystyä houkuttelemaan nuorta työvoimaa.

”Teknologia näyttelee jatkossa isompaa roolia. Se vaatii ihmisiltä erilaisia ominaisuuksia ja avaa uusia mahdollisuuksia työn luonteen muuttuessa. Monelle digimurros on iso haaste, eikä talon sisällä aina ole riittävää osaamista. Haluamme tässä tukea asiakkaitamme. Murros tapahtuu hiljalleen, mutta toimialan sisällä voi tulla nopeakin reaktio jonkun muuttaessa toimintatapojaan. Silloin on toimittava.” 

Osaamista ja ymmärrystä

Maintpartnerin toimialasta riippumattomat digitaaliset ratkaisut liittyvät mm. tekoälyyn ja koneoppimiseen sekä analytiikan hyödyntämiseen. Kokemus on opettanut, että teknologia itsessään ei ratko ongelmia, vaan tarvitaan voimakasta toimialaosaamista ja prosessiymmärrystä. 

”Siten saadaan teknologia tekemään oikeita asioita ja tulkitaan löydöksiä oikein.” 

Koneoppivan analytiikan etuna on myös se, ettei aina tarvita suuria investointeja ja liikkeelle päästään nopeasti. Kehittyneen analytiikan avulla olemassa olevaa dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi prosessissa tapahtumien poikkeamien havaitsemiseen ajoissa, jotta niihin voidaan nopeasti reagoida. 

”Kustannussäästöjä syntyy, kun isot vikaantumiset ja suunnittelemattomat huoltokatkot vältetään ja tarvittavat huoltotoimenpiteet voidaan tehdä suunnitellusti. Myös ihmisten tekemät virheet havaitaan prosessidatan avulla. Vikaantumisista johtuvia kustannuksia voidaan pienentää tyypillisesti jopa 30-60 prosenttia.” 

Tekoäly ei korvaa ihmistä

Tekoäly ei kuitenkaan voi korvata ihmistä eikä prosessiymmärrystä. Paras yhdistelmä onkin ihmisen ja koneen yhteinen äly. 

”Työn tekeminen muuttuu toki teknologian myötä, mutta ihmisen rooli prosessien ymmärtäjänä ja algoritmien tulkkina säilyy”, Salminen toteaa.