Suunnittelusta käytäntöön

Suomalaisyritykset ovat yhä enenevässä määrin heränneet jalkauttamaan esineiden internetin eli IoT:n strategioita. Teknologiasta, ICT:stä ja tietohallinnosta vastaavat päättäjät uskovat IoT:n vaikuttavan eniten tuotteen laadun parantumiseen, riskienhallintaan sekä kustannussäästöihin vuosien 2017−2020 aikana.

Barometritrendit julkistettiin toukokuun lopussa Vantaalla kävijämäärältään Pohjoismaiden suurimmassa esineiden internetin tapahtumassa, Arrow IoT Summitissa, jonne oli kerääntynyt yhteensä yli 800 liiketoimintapäättäjää, kehitysjohtajaa ja vaikuttajaa.

”Selvityksen mukaan IoT:tä tehdään nyt yrityksissä erittäin paljon. Kehitystä Suomessa vauhdittaa ekosysteemi, josta löytyy vaadittava teknologia ja tietotaito vaativien end to end -hankkeiden toteutukseen. Ilman ekosysteemejä ja yhdessä tekemistä ideat eivät voi muuttua toimiviksi, konkreettisiksi kokonaisuuksiksi.”

”Tulevaisuudessa markkinoilla tullaan näkemään myös uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja ja palvelumalleja, kun uudet tiedonsiirron tekniikat kuten NB-IoT ja 5G kehittyvät ja tulevat tarjolle globaalisti. Suurimmat kehityksen hidasteet ovat juuri markkinoiden kypsymättömyys ja osaamisen puute. Datan määrän lisääntyessä kasvavat myös tietoturvahaasteet”, kertoo Arrow ECS Finlandin Technology Advisor Iikka Taanila. 

Kahdessa kolmesta on jo osa kehityssuunnitelmaa

Selvityksen mukaan kaksi kolmesta (66 %) suomalaisyrityksestä on jo liittänyt IoT:n osaksi organisaation kehityssuunnitelmaa. Sen arvioidaan tuovan teollisuuteen lisää tehokkuutta tuotantoprosessiin, rakentamiseen kasvua ja energia-alalle uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Näistä kolmesta toimialasta eniten IoT:tä hyödynnetään energia-alalla.

Arrow ECS Finland on selvittänyt haastattelututkimuksen avulla IoT:n tarjoamia liiketoimintahyötyjä ja kehityksen esteitä suurissa teollisuus-, energia- ja rakennusalan suomalaisyrityksissä vuosina 2015 ja 2017. Yhteensä päättäjätason haastatteluja tehtiin 60. Vastaajat edustivat teknologian, liiketoiminnan ja tuotekehityksen vastuualueita.