Suorituskykyä järeään koneistukseen

Tänä päivänä vaativaan kookkaiden kappaleiden koneistukseen suunnitelluilta koneilta kaivataan paitsi kokoa ja näköä, myös huipputarkkuutta ja monipuolisuutta. Soralucen tuore vastaus nykymarkkinoiden vaateisiin on gantry-tyyppinen, liikkuvaportaalinen monitoimikonemalli PXG-19000-W.

PXG-19000-W on Soralucen uusi monitoimikonemalli.

Soraluce PXG-19000-W on tarkoitettu vaativaan valmistukseen mm. energiasektorin tuotantotarpeisiin, moottorien valmistukseen sekä muuhun raskaaseen koneistukseen.

Koneella voidaan tehdä sekä vaativaa jyrsintää että sorvausta, ja lisäksi se mahdollistaa myös avarruksen, porauksen ja kierteityksen operaatiot. Jyrsintä- ja sorvauspäitä on valittavissa eri tyyppisiä tuotantotarpeen mukaan, työkalunvaihto on automaattinen.

Mittaluokaltaan kone on järeä, pylväiden väli on 7.25 metriä ja työkorkeus on 7,3 metriä.

Työalue on sovellettavissa pitkälle asiakastarpeen mukaan, 12 000x6000 mm:n työpöytä ja Ø6000 sorvauspöytä mahdollistavat halkaisijaltaan jopa yhdeksänmetristen ja painoltaan 150 tonnin kappaleiden sorvauksen.

Soraluce valmistaa tuotantokoneita järeän koneistuksen tarpeisiin esimerkiksi energiasektorille, liikkuvan kaluston moottorien valmistukseen sekä muuhun raskaaseen koneistukseen.

Toimintoja tehostavia teknologioita

Uusi kone täydentää Soralucen kookkaamman pään konemallistoa, johon kuuluvat myös mm. PM, PMG ja PRG-sarjat, ja mukana on useita kookkaiden kappaleiden koneistusta helpottavia tai varmentavia teknologioita.

Koneen X-, Y- ja Z-akselit on varustettu lineaarijohtein, joiden etuna hydrostaattisiin johteisiin verraten on mm. öljyttömyydestä seuraava hyvä lämpö- ja geometrinen stabiliteetti. Lineaarijohteet kaipaavat hydrostaattisia johteita vähemmän ylläpitotoimenpiteitä.

CNC-ohjattu elektromekaaninen VRB-järjestelmä (Vertical Ram Balance System) kompensoi ristipalkin vääntymää ja pylväiden taipumaa Y-akselin suunnassa ja varmistaa X- ja Y-akselien kohtisuoruuden työvaiheesta riippumatta.

Koneessa on myös uusi lämpövakauden monitorointijärjestelmä, minkä avulla voidaan CNC:n kautta seurata koneen rakenteellisten komponenttien mahdollisia muutoksia. Käytössä ovat myös uusimmat Soralucen lämpökompensaatioalgoritmit.

Tämän päivän koneistuksessa huomioitava näkökulma on digitaalisten toimintaympäristöjen verkotettavuus ja työstönseuranta.

Tälle alueelle Soraluce on kehittänyt kokonaisuuden nimeltään Soraluce Data System, minkä tuotteet on tarkoitettu helpottamaan verkottamista, statuksen seurantaa sekä koneen käyttötiedon analysointia.

Jyrsintä- ja sorvauspäät voidaan valita koneeseen tarpeen mukaan eri vaihtoehdoista.

Päivitetty DAS-järjestelmä

Yksi keskeinen Soralucen viime vuosien kehitystyötä edustava järjestelmä on DAS (Dynamics Active Stabiliser), mikä on saatavilla PXG-19000-W -koneeseen niin ikään. Järjestelmä on kehitetty kompensoimaan itseherätteistä värähtelyä koneistuksen aikana.

Itseherätteinen värähtely (chatter-värähtely) on perinteisesti yksi keskeinen työstöprosessien tuottavuutta rajoittava tekijä.

DAS-järjestelmä perustuu aktiiviseen teknologiaan, joka mittaa koneen värähtelyjä, kompensoi ne koneen rakenteeseen ja mukautuu mahdollisiin dynaamisiin muutoksiin, joita saattaa esiintyä koneen eri asennoissa. Järjestelmä on kokonaan integroitu koneeseen, eikä se niin ollen rajoita työskentelytilaa.

Soraluce esitteli DAS-järjestelmän alunperin EMO 2015-tapahtumassa, ja sen jälkeen innovatiivinen järjestelmä myös huomiotiin useilla eri palkinnoilla.  Tämän syksyn EMO:ssa Hannoverissa esiteltiin lisäominaisuuksia tarjoava DAS+. Chatter-värinän kompensointijärjestelmän uusia toimintoja ovat esimerkiksi värinän ehkäisyn edelleen tehostamiseen liittyvät karan nopeuden optimoinnin ja varioinnin automaattitoiminnot.

Kookkaita koneita monipuolisesti

Soralucen tuotteita ovat kookkaat jyrsintä-, sorvaus- ja avarruskoneet. Vuonna 1962 aloittanut Soraluce kuuluu nykyisin espanjalaisten konevalmistajien Danobat-ryhmään. Suomen edustaja on Duroc. (KH)