Säästöä karalaakerien oikealla käsittelyllä

Autoteollisuuden johtavan toimittajan tehtaan neljän CNC-työstökeskuksen karalaakerit vikaantuivat toistuvasti. NSK:lla oli ratkaisu ongelmaan. Kun syy tunnistettiin, saavutettiin huomattavat vuotuiset säästöt.

NSK:n suuren tarkkuuden viistokuulalaakerit tarjoavat pitkän käyttöiän, korkean tarkkuuden sekä hiljaisen toiminnan ja sopivat suurella nopeudella toimiviin työstökoneiden karoihin 

NSK:ta pyydettiin kartoittamaan sovellus ja huoltoprosessi vikaantumisten taustalla olevien syiden tutkimista varten. NSK:n asiantuntija seurasi huolto-osaston suorittamia asennusmenetelmiä ja havaitsi, että pääongelman muodosti tarkkuusviistokuulalaakereiden virheellinen käsittely. 

Laakereiden oikea käsittely on tärkeää teollisten koneiden optimaalisen toiminnan ja jatkuvan huollon kannalta. Tästä syystä oikea koulutus ja oikeiden työkalujen käyttö ovat keskeisiä. Tämä mielessä NSK järjesti yrityksen huoltohenkilökunnalle kattavan koulutusohjelman, jossa käsiteltiin asennus- ja purkutekniikat sekä annettiin tietoja laakerirasvan lisäämisestä. Uusia ongelmia ei ole raportoitu koulutuksen jälkeen ja laakereiden käyttöikä on kasvanut kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen, mikä vuorostaan on johtanut merkittäviin kustannussäästöihin. 

Ottaen huomioon varaosien hinnat, koneistuksen seisokit sekä sen, että aikaisemmin laakerit vikaantuivat kahden viikon välein (neljässä koneessa), vuotuinen säästö on merkittävä, koska NSK:n suorittaman tutkimuksen ja koulutuksen seurauksena laakerit vaihdetaan vain kahdesti vuodessa. 

NSK:n tarkkuusviistokuulalaakerit tarjoavat patentoitujen puhtaiden ja kehittyneiden materiaalien ansiosta pitkän käyttöiän. Lisäksi niiden hiljaisuus tekee niistä ihanteelliset hiljaisiin ja nopeisiin karoihin, joita löytyy useista nykyaikaisista työstökoneista. Tarjolla on lukuisia laakeripidin- ja tiivistysvaihtoehtoja.