Robotisoitu tuotantosolu monipuoliseen taivutukseen

Prima Power on esitellyt uudentyyppistä teknologiaintegraatiota tuotantoon tarjoavan robotisoidun taivutussolun. Soluun kuuluvat BCe Smart -taivutusautomaatti, 7-akselinen robotti sekä eP-0520-särmäyspuristin. Lisäksi soluun on liitettävissä levyn erotteluyksikkö nipuille, keskityspöytä sekä levynkääntäjä taivutettaville levyille tai pinontaa varten.

Robotisoituun taivutussoluun kuuluvat BSe Smart -taivutusautomaatti, kappaleenkäsittelyrobotti sekä eP-0520-särmäyspuristin.

Eri tuotantoteknologiat yhdistävän solun tehokkuuden taustalla keskeinen tekijä on offline-ohjelmointi. Koska ohjelmointi tehdään offlinena, solun käyttäjä voi keskittyä tehokkaasti itse taivutustyöhön.

Samalla offline-ohjelmoinnin kautta mahdollistuu yhdistettävyys laajempiin tuotantojärjestelmiin.

Neljä tuotantomoodia

Tuotannossa solua voidaan käyttää usealla eri tavalla.

Tarjolla on neljä eri tuotantomoodia eri tyyppiseen käyttöön. Niistä integroidussa moodissa käytössä on kokonaisvaltaisesti koko solu. Siinä robotti poimii taivutettavan kappaleen, asettaa sen BCe-taivutusautomaatille ja työn jälkeen nostaa sen edelleen eP-särmäyspuristimelle sillä tehtäviksi parhaiten soveltuvia työtehtäviä varten.

Kokonaisvaltaisen automaatiokäytön ohella mahdollisia ovat muut toimintatavat tilanteisiin, joissa vain tiettyjen solun osien käyttö tai vastaavasti manuaalitoiminnot ovat tarkoituksenmukaisimpia. Sen myötä mahdollisia moodeja ovat BCe Smartin automaattikäyttö, BCe Smartin manuaalilastaus eP:n toimiessa samanaikaisesti robotisoituna soluna sekä lisäksi BCe Smartin ja eP:n manuaalikäyttö robotin ollessa stand by- tilassa.

Isoille ja pienille sarjoille

Eri tuotantomoodit mahdollistavat solun tehokkaan käytön niin isoilla kuin pienilläkin sarjoilla monentyyppisessä valmistuksessa.

Esimerkiksi taivutusautomaatin joustava manuaalikäyttö samaan aikaan, kun särmäyspuristin toimii robotisoituna, voi tuoda monenlaisia uusia mahdollisuuksia tuotannon tuottavuuden nostoon. Niin ikään järjestelmän särmäyspuristimella voidaan tehdä kappaleita, jotka eivät sovellu taivutusautomaatilla tehtäviksi, kuten esimerkiksi tiettyjä sisäpuolisia taivutuksia tai osataivutuksia. Lisäksi pienillä sarjoilla BCe Smartin manuaalikäyttö on usein tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Soluun integroitu robotti lastaa ja purkaa kappaleita aina 2850 mm:n pituuteen, 2,5 mm:n vahvuuteen ja 85 kg:n painoon saakka.

Teknologiaa laajasti esittelyssä

Taivutussolu oli ensiesittelyssä syksyn EuroBLECH-messuilla, ja Prima Powerin osastolla oli laajasti teknologiaa ja ohjelmistoja pitkälle automatisoituun tuotantoon. Esillä olivat uuden taivutussolun lisäksi 3D-kuitulaserjärjestelmä Laser Next 2141, 2D-kuitulaserleikkuusolu Laser Genius automaattisella pinontarobotilla ja varastojärjestelmällä, lävistys-/kuitulaserleikkausyhdistelmä Combi Genius lastaus-/purkulaitteella sekä joustava valmistuslinja PSBB, jossa mukana oli PCD-poiminta- ja keskityslaite. (KH)