Raudan ja softan yhteispeli tuo tuloksia

Laadun ja tuottavuuden yhdistäminen on haastava asia. Siihen ei vaadita vain suorituskykyisiä koneita, vaan myös räätälöityjä ohjelmistoja, jotta koko potentiaali saavutetaan. Okuma on esitellyt uusia ratkaisuja, jotka optimoivat raudan ja softapuolen tuloksellista yhteispeliä.

Hyper-Surface optimoi työstödataa automaattisesti.

Kun aika ei ole tärkeä määre, on korkealaatuisten tuotteiden valmistus suhteellisen helppoa, sanotaan. Samoin massatuotanto ei ole todellinen haaste, kun laatu on alhainen.

Mutta kun tilanne on päinvastoin, tehokkaan tuotannon ja laadun yhdistäminen vaatii ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja, jotka on hienosäädetty toisiinsa. Ne mahdollistavat koneistustoimintojen optimoinnin laadun ja tuottavuuden kannalta. Ratkaisuilla voidaan alentaa koneen kokonaiskustannuksia, jolloin valmistusprosessit ovat mahdollisimman kustannustehokkaita asiakkailleen.

Gear Machining Package mahdollistaa monipuoliset hammastukset yhdellä koneella.

Laatu alkaa alusta

Okuman palettiin kuuluu monenlaisia uusia ratkaisuja, jotka optimoivat raudan ja softan yhteispeliä. Optimointi alkaa työstöprosessin alusta, sillä paraskaan kone ei tietenkään tuota laadukkaita tuotteita, jos sille syötetty data ovat heikkolaatuista.

Koska tietojen korjaaminen käsin on vaikeaa, puutteet saatetaan korjata usein vasta viimeistelyssä. Tähän teemaan Okuma on kehittänyt Hyper-Surface-sovelluksen, mikä korjaa työstötiedot automaattisesti ennen työstöprosessia pinnanlaatua ja jälkikäsittelyn tarvetta vähentäen.

Kaikki edeltäjänsä Super-NURBS -ominaisuudet sisältävä sovellus muodostaa vapaamuotoiset kaarteet matemaattisesti ja virtaviivaistaa liikekomennot nopeuttaen siten työstöprosessia. Ratkaisu on kehitetty kaksipylväisiin työstökeskuksiin ja jatkossa se on Okuman mukaan saatavissa myös muihin valmistajan koneisiin.

Turn-cut-sovellutus on uusi ratkaisu epätasapainoisten kappaleiden koneistukseen.

Työkalujen optimointi

Työstöprosessissa työkalun oikeanlainen käyttö on tärkeää.

Työstökeskuksille Okuman sovellutus on ns. Dynamic Tool Load Control, mikä tasapainottaa lastuamisvoimia suhteessa kunkin teräpalan kulumiseen. Dynamic Tool Load Control tekee myös titaaniseosten kaltaisten vaativien materiaalien työstämisen aiempaa taloudellisemmaksi, koska se mahdollistaa kiinteitä työkaluja edullisempien vaihtopalatyökalujen käytön näiden materiaalien käsittelyssä.

Kierteitykseen Okuman ratkaisuja ovat leikkaustehoa optimoiva ja värinää vähentävä Variable Spindle Speed Threading-sovellus, mikä alentaa karan kierroslukua, kun leikkaustyökalu liikkuu työkappaleen kriittisiin kohtiin. Samalla kun karan nopeutta lasketaan, vähennetään leikkuunopeutta, jotta kierre säilyy tasaisena.

Vaihtuville kierteille Okuman ratkaisu on Variable Lead Treading, sen avulla jopa kierteityksen jatkaminen työkappaleen käsittelyn jälkeen toisessa koneessa on tehty mahdollisimman helpoksi. Thread Phase Matching helpottaa uudelleenkierteitystä.

Kaikki kierteistysratkaisut ovat saatavilla sorveille ja kääntökaralla varustetuille monitoimikoneille, kuten MULTUS-sarjalle.

Dynamic Tool Load Control tasapainottaa lastuamisvoimia vaihtopalatyökaluilla.

Tuottavuuden ehdoilla

Gear Machining Package on Okuman ratkaisu hammastuksiin. Sovellutus on tarjolla monitoimikoneille ja 5-akselisille työstökeskuksille. Ratkaisu mahdollistaa hammastusten monipuolisen työstämisen yhdellä työstökeskuksella ja yhdellä asetuksella. 

Etu on tuottavuuden kannalta merkittävä, koska hammaspyörien valmistus edellyttää usein lukuisia vaiheita, menetelmiä, useiden eri koneiden käyttöä asetuksineen, vaihtoja, mittausta ja kalibrointia, jotka tietenkin hidastavat tuotantoa. Tällä paketilla kokovalmistus voidaan tehdä yhdellä monitoimikeskuksella.

Okuman Turn-Cut puolestaan muokkaa sorvausta työstökeskuksilla ja monitoimikoneilla uudenlaisen valmistusprosessin myötä. Työkappaleen kierrättämisen sijaan työkalu liikkuu työkappaleen ympärillä tai sen sisällä, ja avaa näin uusia mahdollisuuksia myös epätasapainoisten työkappaleiden käsittelyyn. Eri kokoja ja muotoja olevia reikiä voidaan valmistaa myös yhdellä työkalulla, joka toki lisää tuottavuutta merkittävästi.

Variable Spindle Speed on kehitetty vähentämään värinää kierteityksessä.

 

Monipuolisesti yhdellä koneella

Flat-Tool Grooving -sovellutus on kehitetty ilmatiiviin työstetyn pinnan valmistamiseen ja tiivisteurien pinnan laadun parantamiseen. Käyttämällä tasaista työkalua uran pohjan viimeistelyyn taataan tiiviys ilman aikaa vievää käsin viimeistelyä tai tiivistysuran kulmien leikkaamista.  Urituksen aikaisen tarkkuuden varmistamiseksi työkalun leikkaavan reunan liike synkronoidaan karan kanssa.

B-Axis Turning -sovellutuksen myötä Okumalla on teknologia, mikä soveltuu kaarevien pintojen sorvauksen optimointiin monitoimikoneilla. Tämä valmistusprosessi vaatii yleensä työkalun vaihtamista. Sovellutus seuraa kulmia ja mahdollistaa työt ilman työkalunvaihtoja, eliminoi harjanteet ja takaa tasaisen laadun.

Sorveille tarkoitetussa C-Axis Torque Limit -nimisessä sovellutuksessa puolestaan revolverin stopperi lukee C-akselin vääntömomentin vaihtelut ja mahdollistaa C-akselin nollapoikkeamien asetukset koneeseen. Ominaisuus eliminoi kiinnitys- ja käyttäjävirheet sekä prosessin mittaukset ja vähentää kustannuksia ja nopeuttaa työstöprosessia.

Okuman NC-Gage on sovellutus suoraan monitoimikoneessa tehtäviin mittauksiin.

Mittaamiset ja kalibroinnit

Tuotantoprosessien helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Okuma tarjoaa myös ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaat mittaukset tarkkuudesta tinkimättä. 

Laadukkaiden osien valmistaminen vaatii tarkkoja mittauksia ja kalibrointeja. Tuottavuuden kannalta tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, koska tavanomaiset mittausmenetelmät edellyttävät toisinaan pitkiäkin taukoja koneiden toimintaan. 

Okuman NC Gage mittaa työkappaleita suoraan monitoimikoneessa, joten sen myötä työkappaletta ei tarvitse siirtää erilliseen 3D-mittauslaitteeseen mittausta varten. Kun NC Gage liikkuu koneistettua osaa tarkistettaessa, työkappaleen asentoon ei vaadita muutoksia mittausprosessin aikana.

Kaksipylväisten työstökeskusten kalibrointeja helpottaa Okuman Auto Attachment Head Compensation -toiminto, minkä myötä aika uuden kiinnityspään säätämiseen lyhenee merkittävästi. Kun perinteiset kalibrointimenetelmät voivat kestää jopa päivän, tämän ratkaisun avulla säätö tapahtuu Okuman mukaan jopa 20 minuutissa. 

Okuma on japanilainen työstökonevalmistaja, jonka Euroopan toiminnoista huolehtii Saksassa toimiva myynti- ja huoltopalveluyhtiö Okuma Europe GmbH. Suomen edustaja on MTC Flextek. www.okuma.eu (KH)