Ratkaisu hydraulisylintereiden ennakoivaan kulunvalvontaan

Suomalainen hydraulisylintereiden valmistaja Hydroline on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa hydraulisylintereiden ennakoivan kunnonvalvontaratkaisun. Sen avulla voidaan varmistaa työkoneiden ja -laitteiden sekä tuotantolaitoksen jatkuva häiriötön toiminta.

Takana on kahden vuoden tuotekehitysjakso, missä oli mukana myös Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hydroline esitteli ratkaisun, Leon, ensimmäistä kertaa keväällä Hannover Messe-messuilla Saksassa. 

”Investoimme liki kaksi miljoonaa euroa Leon kehittämiseen, jotta sylinterien yllättävät keskeytykset voidaan estää ja huollot voidaan suunnitella tarkasti. Asiakastarpeiden lisäksi tuotekehitystä kiihdytti myös se, että markkinoilla ei ollut tarjolla vastaavaa ennakoivan kunnonvalvonnan ratkaisua sylintereiden elinkaaren seurantaan”, Hydrolinen teknologiajohtaja Manu Leinonen kertoo.

Kunnonvalvontaratkaisun avulla saadaan tietoa muun muassa siitä, monenko tunnin päässä on odotettavissa vaurio. Lisäksi se näyttää muun muassa sen, miltä kohdalta sylinteri on vaurioitunut, jonka myötä vikaantuminen voidaan paikallistaa nopeasti. Tämän seurauksena huoltoihin voidaan varautua helposti eikä yllättäviä rikkoontumisia pääse tapahtumaan. Tämä tuo merkittäviä säästöjä koneiden käyttöön niiden elinkaarten aikana.

Ennakoivan valvonnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa

Leinonen näkee, että ennakoiva kunnonvalvonta on tulevina vuosikymmeninä tärkeässä asemassa osana hydraulisylintereiden kunnossapitoa. Yleisesti hydraulisylintereitä käytetään liikkuvassa kalustossa kuten työkoneissa, joissa diesel- tai sähkömoottori pyörittää hydraulipumppua. Pumpun tuottama öljynvirtaus ohjataan venttiilien kautta sylintereihin, jotka liikuttavat nosturia, kauhaa tai muita mahdollisia laitteita.

Raskaassa käytössä ja haastavassa ympäristössä oleva työkoneen komponentit vikaantuvat tai tarvitsevat huoltoa todennäköisesti aiemmin kuin kevyellä käytöllä ja ihanneolosuhteissa käytettävä komponentti. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa määrittää komponenteille todennäköistä vikaantumisaikaa. Tästä syystä huoltotarpeen ja komponenttien vikaantumisajan arvioimiseen on tarvittu jo pitkään luotettava menetelmä.

Ennakoiva kunnonvalvonta toimii siten, että Leo kerää sensorien kautta tiedot koneen tai koneiden yhdestä tai useammasta sylinteristä, jonka jälkeen tieto siirtyy 4G-modeemin kautta pilvipalveluun ja Bluetoothin kautta mobiilisovellukseen. Tietoon päästään kiinni reaaliaikaisesti ja helposti mobiilisovelluksen tai Internet-portaalin kautta. Kunnonvalvontamoduuli voidaan asentaa sylinteriin jo valmistusvaiheessa tai se voidaan liittää mihin tahansa käytössä olevaan hydraulisylinteriin kunnostuksen yhteydessä.