Oikeat testausparametrit parantavat kulumisen hallintaa

Materiaalien huolellinen valinta kulumiselle alttiisiin kohteisiin maksaa itsensä takaisin monella tapaa, esimerkiksi säästyneenä energiana ja laitteiden parantuneena käyttöasteena. Kati Valtonen vertasi väitöskirjassaan laboratoriossa tehtävien kulumiskokeiden ja teollisuuden käytännön olosuhteiden vastaavuutta.

Kulumisolosuhteet teollisuudessa ovat niin monimuotoiset, että niiden mallintaminen laboratoriossa tehtävien kulumistestien avulla on todella haastavaa. Laboratoriotutkimuksien etuna on kuitenkin niiden toistettavuus ja nopeus verrattuna pitkiin ja kalliisiin kenttäkokeisiin, joissa pienikin muutos saattaa johtaa kokeen epäonnistumiseen.

Kati Valtosen väitöskirja vastaa kysymykseen, miten hyvin laboratoriokulumiskokeet vastaavat teollisuuden käyt­tökohteiden olosuhteita. Tutkimus on tarpeen, jotta laboratoriokokeita voitaisiin hyödyntää luotettavasti esimerkiksi materiaalinvalinnassa. Myös mittausparametrit on säädettävä mahdollisimman hyvin kulloisiakin olosuhteita vastaaviksi.

Väitöstyössä tutkitaan useita erityyppisiä teollisuuden sovelluksia ja vertaillaan kulumisolosuhteita ja kulumismekanismeja laboratoriotesteihin. Tulokset mahdollistavat teräslaatujen luotettavamman testauksen, uusien kilpailukykyisempien teräslaatujen kehittämisen ja voi helpottaa teollisuuden materiaalinvalintaa.

Tekniikan lisensiaatti Kati Valtosen materiaalitekniikan alaan kuuluva väitöskirja Relevance of Laboratory Wear Experiments for the Evaluation of In-Service Performance of Materials (Laboratoriokoetulosten luotettavuus materiaalien kulumiskestävyyden arvioinnissa) tarkastettiin julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknisten tieteiden tiedekunnassa marraskuun alussa.