Ohjelmistoprojekti Oraksella

Kari Harju

Teollisuuden tuotannolle rauta ja softa ovat yhtä tärkeitä asioita. Oras Group muokkaa parhaillaan työkalunvalmistuksen 3D-suunnittelun ja tuotehallinnan ohjelmistojaan tavoitteenaan ohjelmointityökalujen standardointi koko konsernin tasolla. Raumalla paketin kehitystyö on jo pitkällä.

Suunnitteluhommia. Pasi Savila NX:llä.

Oras Group on tuttu hanavalmistaja, joka tekee design-tuotteitaan niin kotimaahan kuin maailmallekin. Tehdas sijaitsee Raumalla, missä tehdään tuotteiden valut, koneistukset, kiillotukset, kromaukset ja loppukokoonpano. Myös mm. muovipuristamo ja -kromaamo on Raumalla.

Komponenttituotannossa on apuna sopimusvalmistajaverkosto Raumalla ja lähialueilla.

Oras on Suomessa vahva brändi ja uutta ulkomaista kasvua se on viime vuosina hakenut mm. yrityskaupoin.

Vuonna 2013 Oras Group teki ison siirron ja osti Saksasta saman alan valmistajan, Hansan.

Kauppa tuplasi saman tien Groupin koon. Tuotanto jatkuu nyt kahdella tuotemerkillä ja tuotannollista synergiaakin haetaan.

”Pohjoismaissa hanat myydään Oraksen nimellä, Saksassa tuotemerkki on Hansa, ja Raumalla valmistetaan tuotteita kummallekin”, kertoo työkalunvalmistuksen vastaava Mauri Salovaara Orakselta. Rauman ja Saksan lisäksi Groupilla on tuotantoa myös Puolassa ja Tsekissä.

Mallisto sinänsä uudistuu jatkuvasti. Salovaaran mukaan parhaillaan on menossa iso muutos, ja monet uuden malliston tuotteet sisältävät entistä enemmän elektroniikkaa. Älyteknologia on kova sana hanamaailmassakin.

Standardoitu järjestelmä

Koska Raumalla tehdään myös Hansaa, on Rauman tehtaalla tuotantomäärä kasvanut jonkin verran. Mm. työkalunvalmistus on tehtailla kuitenkin erillinen.

Uudet yrityskaupat ovat vaikuttaneet tuotantoon myös muuten, ja sen myötä mm. juuri työkalunvalmistuksessa on parhaillaan käynnissä muutos eri tuotantolaitosten suunnittelutoiminnan standardoimiseksi.

Aiemmin Saksassa oli työkalupuolella käytössä eri cam-järjestelmä kuin Suomessa. Nyt asioita standardoidaan ja kokonaisuus rakentuu Siemensin PLM-ohjelmiston pohjalta.

PLM (Product Life management) kääntyy suomeksi lähinnä tuotteen elinkaaren hallinnaksi ja Raumalla uuden kokonaisuuden rakennusprosessi lähti liikkeelle cam-ohjelmiston kehittämisestä. Myöhemmin prosessi etenee myös tuotetiedon hallintaan.

Kokonaisuuden ydin on NX, 3D-suunnitteluohjelmisto tuotekehityksen, suunnittelun ja valmistuksen tarpeisiin. Jatkossa järjestelmä tulee käyttöön Rauman lisäksi Saksan ja Puolan tuotantolaitoksilla.

”Ideana on, että eri tuotantolaitoksilla ovat käytössä samat ohjelmistotyökalut. Järjestelmässä tuotetieto voidaan jakaa eri yksiköiden välillä, mikä on eri paikoissa tapahtuvan tuotannon kokonaisuuden hallinnan kannalta olennaisen tärkeää”, kertoo Ideal Product Datan toimitusjohtaja Juha Takkunen. Teknologiateollisuuden PLM-ratkaisuihin keskittyvä Ideal Product Data on Siemensin PLM-ratkaisujen edustaja Suomessa.

Mikron -koneistuskeskus aloittelee tuotannollista taivaltaan Raumalla. Kuvassa vasemmalta Juha Takkunen ja Jussi Kangas Ideal Product Datalta. Tietokoneella Harri Kokko ja koneen ohjaustaululla Juha Paavilainen.

Monipuolinen kokonaisuus

Orakselle rakennettu NX-järjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia niin suunnitteluun, simulointiin kuin tuotetiedon hallintaankin. NX toimii sekä cadina että camina, ja mukana ovat myös muottisuunnittelun työkalut.

”Cam-puolella löytyvät postprosessorit, jotka ovat rakennettu vastaamaan koneita ja käyttäjien tapaa tehdä töitä.Toinen vahvuus on konesimulointi, eli postattua koodia simuloidaan suoraan NX-camin sisällä. NX:llä ei pelkästään simuloida sisäistä nc-koodia, vaan myös käsin kirjoitettu tai muokattu koodi voidaan simuloida”, kertoo Jussi Kangas Ideal Product Datalta.

NX sisältää konekohtaisen simulointimallin ja mallin koneen ohjauksesta, jotka räätälöidään asiakkaan koneen mukaiseksi. 

Kokonaisuutta valittaessa Oraksella oli koekäytössä eri järjestelmiä. Valintaan vaikuttivat mm. käyttäjäkokemukset.

”NX-ohjelmisto on monipuolinen ja viisiakselikoneistuksessa akselien hallinta on helppoa sen avulla. Lisäksi mukana ovat mallinnuspuoli ja konesimulointi. Samalla systeemillä pystyy näin tekemään tuote-, työkalu- ja muottisuunnittelua. Hyvät postarit edistävät asioita”, kertoo koneistaja ja järjestelmän käyttäjä Pasi Savila Orakselta.

Kehittyvää tuotehallintaa

Uusi ohjelmisto otettiin Groupissa käyttöön Raumalla Mazakin monitoimisorvilla ja se on nyt käytössä myös Puolan tuotantolaitoksella yhdellä Röders-koneistuskeskuksella.

Parhaillaan Raumalla on sisäänajossa järjestelmään Mikronin 5-akselinen koneistuskeskus. Kyseessä on aivan uusi, vuodenvaihteessa asennettu työjuhta, jonka hankinta liittyy jatkossa mm. Rauman tehtaan muottituotannon tehostamiseen.

Rauman ohjelmistokokonaisuudessa cam-puoli ja suunnittelussa cad toimivat jo, ja jatkossa kehitetään niiden väliin sijoittuvaa teamcenteriä. Teamcenter sijoittuu PLM:ssä NX:n cadin ja camin väliin ja se on tarkoitettu kehittynyttä tuotetiedonhallintaa varten.

”Jatkossa koko työkalunvalmistus viedään teamcenteriin tuotetietoineen kaikkineen, piirustukset, työohjeet ja 3D-mallit, esimerkiksi. Myös revisionhallinta tapahtuu teamcenterin kautta. Samalla se tulee olemaan paikka tuotetulle NC-koodille, historia jää team centerin muistiin ja siihen voidaan tarvittaessa palata”, sanoo Kangas.

”Olennaista meille on, että saamme integroitua cadin ja camin saman tuotetiedon hallintakokonaisuuden alle, saamme valmistukseen liittyvän revisionhallinnan kuntoon ja lisäksi simuloitua NC-koodit koneelle. Nämä ovat isoja harppauksia eteenpäin, toteaa Mauri Salovaara.

Älyteknologia on tänä päivänä isosti in hanoissakin. Mauri Salovaara esittelee mallistoa Oraksen Rauman tehtaan näyttelytiloissa.