Lumex Avance-25 uudistui

Japanilainen työstökonevalmistaja Matsuura on uudistanut Lumex Avance-25 -hybridityöstökoneensa täydellisesti. Viidennen sukupolven Lumex Avance-25 esiteltiin syyskuussa Hannoverin EMO-messuilla.

Lumex on Matsuuran 3D-hybridityöstökonesarja, jossa yhdistyvät ainetta lisäävä valmistus ja suurnopeustyöstö. Menetelmä mahdollistaa aiemmin mahdottomana pidettyjen muotojen valmistamisen yhteen työkappaleeseen entistä tarkemmin.

Alun perin vuonna 2002 lanseerattu Lumex Avance-25 oli markkinoiden ensimmäinen metallien lasersintrauksen ja suurnopeustyöstön yhdistävä kone. Lumex-koneita on toimitettu vuodesta 2006 lähtien pääasiassa korkean lisäarvon muottiteollisuuteen.

Matsuura nimeää työvaiheiden vähenemisen yhdeksi menetelmän tärkeimmistä eduista – muun muassa kipinätyöstövaihetta ei tarvita, vaan syvät ja kapeat urat voidaan työstää kappaleeseen valmiiksi. Lisäksi kappaleiden pinnanlaadusta saadaan työstövaiheiden ansiosta paljon tasaisempi pelkkään lasersintraukseen verrattuna. 

Muottien sisään voidaan valmistaa muotin muotojen mukaan optimoituja jäähdytyskanavia, mikä puolestaan lyhentää kappaleen jäähtymisaikaa. Onkaloiden ja onttojen rakenteiden valmistus ilman muotoihin liittyviä rajoituksia vähentää samalla valmiin kappaleen painoa. Muotteja valmistettaessa hyötyä tuo myös se, että valmistettavan kappaleen materiaalitiheyttä voidaan säätää eli tietyistä kappaleen osista voidaan tehdä huokoisia (kaasua läpäisevä). Tämä vähentää takapainetta ja mahdollistaa suuremman injektointinopeuden ilman kaasujen palamista. Kaikki nämä ominaisuudet auttavat vähentämään valmistukseen tarvittavaa aikaa ja säästämään kustannuksia.

Aiempaa nopeampi kone

Viime vuosina markkinoiden vaatimukset sintrausajan lyhentämiseksi ja nopeuden lisäämiseksi ovat kasvaneet jatkuvasti. Matsuura on hyödyntänyt Lumex Avance-25:n uudistuksessa suurnopeussintrauksen asiantuntemustaan, joka hioutui yrityksen kehittäessä vuonna 2016 lanseerattua, suurempaa Lumex Avance-60 -mallia. Tämän ansiosta Lumex Avance-25 on nyt aiempaa nopeampi, ja 3D-hybridityöstökoneiden markkinat laajenevat entisestään.

Lumex Avance-25:n sintrausaikaa on saatu lyhennettyä nopeuttamalla metallijauheen annostelunopeutta merkittävästi sekä optimoimalla galvaanista prosessia ja sintrausolosuhteita. Tämän ansiosta koneen sintrauskapasiteetti on nyt vakiona 14 cc/tunti, mikä on kaksi kertaa suurempi kuin edellisen sukupolven mallissa. Koneeseen on saatavilla optiona myös erittäin suorituskykyinen 1 kilowatin kuitulaser, joka mahdollistaa jopa viisinkertaisen sintrauskapasiteetin (35 cc/tunti) aiempaan verrattuna. Lisäksi työstön syöttönopeutta on kasvatettu, ja koneessa voi käyttää halkaisijaltaan aiempaa suurempia työkaluja. Näin Matsuura on saanut lyhennettyä koneistukseen kuluvaa aikaa jopa 75 %.

Täysautomaattinen jauheenkierrätys

Lumex Avance-25:een on saatavilla optiona täysin automatisoitu jauheen annostelu-, keräys- ja kierrätysjärjestelmä. Järjestelmä annostelee ja kerää metallijauheen talteen täysin automaattisesti, ilman että koneen käyttäjä joutuu kosketuksiin jauheen kanssa. Tämä takaa hyvät ja puhtaat työskentelyolosuhteet.

Uudistetussa Lumex Avance-25:ssä U-akselin liikematkaa voidaan pidentää optiona 185 millimetristä 300 millimetriin, mikä mahdollistaa suurten ja painavien kappaleiden valmistamisen: kappaleen maksimikorkeus voi olla jopa 300 mm ja maksimipaino 150 kilogrammaa, kun aiemmin ylärajana oli 90 kilogrammaa.

Matsuuran on päivittänyt samalla Lumex-koneille suunnittelemansa Lumex CAM -ohjelmiston ominaisuuksia. Yritys halusi päivittää samanaikaisesti sekä konetta että ohjelmistoa, jotta koneen käytettävyys paranisi ja metallien 3D-tulostuksen markkinat kasvaisivat entisestään.

Lumex Avance-25 sekä isompi Lumex Avance-60 ovat nähtävillä myös marraskuun Formnext-messuilla Frankfurtissa Matsuuran osastolla. www.makrum.fi