Leimet tehostaa laadunvalvonnan prosessejaan

Kari Harju

Kun rakennetaan, pitää perustusten olla kunnossa. Ja jotta perustukset kestävät aikaa, pitää niiden olla luotettavaa työtä. Siihen satsaa paalutarvikkeiden valmistaja Leimet Oy ja ajatus on vienyt yrityksen tuotteineen varhain maailmalle. Varma laatu vaatii tuotannolta tehokkuutta ja panostamista tarkkuuteen. Yrityksen laadunvalvonnan käyttöön hankittiin hiljattain uutta mittaustekniikkaa.

Miehet ja mittakone. Vasemmalta Oskari Helkkula, Kalle Laine ja Janne Laitinen.

Missä rakennetaan, siellä paalutetaan, on vanha totuus. Paalutus on ikiaikainen pohjarakennustekniikka, mikä varmistaa rakenteiden perustan silloin, kun maaperä muuten on liian heikko niitä kantamaan.

Ennen aikaan paalut tehtiin puusta, nykyisin käytetään yleisesti betonipaaluja, jotka saatetaan maaperään paalutuskoneen avustuksella. Jopa kymmenien metrien syvyyteen ulottuvien betonipaalujen yhteydessä tarvitaan myös terästuotteita, kuten kalliokärkiä, paalujatkoksia ja valuohjaimia.

Ja kun paalutetaan, pitää paalutukseen liittyvien tuotteiden olla sellaisia, että ne kestävät.

”Usein laskennallinen kokonaiskesto on ainakin sata vuotta. Siksi betonilta ja paalutarvikkeilta vaaditaan paljon. Korkea laatu on aivan keskeinen seikka, kertoo Leimet Oy:n toimitusjohtaja Antti Leino.

Leimetin keskeiset paalutuotteet ovat kalliokärjet, paalujatkokset ja valuohjaimet.

50 vuoden kokemuksella

Leimet Oy:n ydinliiketoiminta perustuu betonipaaluissa käytettävin kärki- ja jatkoskappaleiden valmistukseen ja markkinointiin. Niitä yritys toimittaa paaluvalimoille ympäri maailman ja tätä kautta yrityksen tuotteet ovat mukana varmistamassa monien mielenkiintoisten kohteiden perustoja. Niitä ovat mm. Tukholman Globen, Arlandasta Tukholman keskustaan vievän rautatien paalutus, Englannin kanaalin alittava tunneli tai rakenteet Panamassa Colonin satamassa.

Leimet Oy on toiminut jo yli 50 vuotta (tarkka luku 53 vuotta) ja koko historian ajan paalutustuotteet ovat olleet sen keskeistä tuotantoa. Metallin käsittelyn tausta perheyrityksessä sinänsä on huomattavasti pitempi ja se ulottuu vanhoihin kyläseppätoimintoihin ja sitä kautta aina 1800-luvulle saakka.

”Paalutustuotteet tulivat sepänpajan toimenkuvaan isoisäni Eino Leinon kaudella 1960-luvulla ja seuraavalla vuosikymmenellä toiminta muuttui sepänpajasta kommandiittiyhtiön kautta osakeyhtiöksi. Vientisuuntautumisen yritys aloitti varsin varhain ja ensimmäiset vientitoimitukset suuntautuivat Ruotsiin ja Norjaan. Isäni johdolla yhtiö aloitti jo 1970-luvulla vientikaupan teon ja sittemmin päämarkkinat ovat olleet laajemmin Länsi-Euroopassa”, kertoo Antti Leino, joka itse on johtanut perheyritystä vuodesta 2010.

Lopputuotteita lähdössä maailmalle. Toimitusjohtaja Antti Leinon mukaan kasvu tulee viennistä, mm. Etelä-Amerikka kuuluu kiintopisteisiin.

Tänä päivänä viennistä yrityksen liikevaihdosta tulee lähes 90 prosenttia.

”Toimitamme tuotteita Suomen paalunvalmistajille, mutta isommat markkinat toki ovat maailmalla ja uusia alueita ja kohteita tuotteillemme haemme jatkuvasti. Kasvu on tähtäimessämme, rakentaminenhan sinänsä ei maailmasta lopu. Kiintoisia markkinoita on jatkossa mm. Etelä-Amerikassa”, sanoo toimitusjohtaja.

Equator-investointi mittaukseen

Leimetin tehdas sijaitsee Satakunnan Lapissa, mikä nykyisin kuuluu Rauman kaupunkiin.

Tuotannosta huolehtivat monet automatisoidut tuotantosolut, ja varsinkin hitsaus on pitkälle robotisoitu. Hitsaus on täysin robotisoitu. Ensimmäiset hitsausrobotit yritys hankki jo 1980-luvulla ja nyt niitä on toistakymmentä. Robotteja on kaiken kaikkiaan n.60 kpl kun mukaan luetaan hitsaus- ja kappaleenkäsittelyrobotit.

Näkymä mittauspöydälle, mittauksessa paalujatkoksen lukkokara. Pöytä on Equatorin perusversioista korotettu.

 

Koska paalutarvikkeiden teko on tarkkuustyötä, tarkkuutta ja laatua varmistetaan ja valvotaan yrityksessä monin eri tavoin. Harjaterästen hitsaussaumat koestetaan kalibroiduilla mittalaitteilla. Tuotteiden ja toiminnan laatua valvoo VTT otantakokein ja määräajoin tapahtuvin tarkastuksin.

Hiljattain tuotannon laadunvalvontaa kehitettiin jälleen yhden askeleen eteenpäin.

Käytännössä tämä tarkoitti investointia ns. Equator-järjestelmään, joka kuuluu Renishawn mittalaitetarjontaan. Equator on varsinkin isoille tuotantosarjoille kehitetty automaattinen mittausjärjestelmä, minkä toiminta perustuu vertailuperiaatteeseen. Tuotantokappaletta verrataan järjestelmään tallennettuihin masterkappaleen arvoihin, ja jos mitattavan kappaleen arvoissa on toleranssirajat ylittäviä muutoksia, seuraavat tuotannon säätötoimenpiteet.

Järjestelmä on kooltaan kompakti ratkaisu, ja se soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa tuotantokappaleista pitää saada säännöllisesti ja nopeasti tarkkaa tietoa. Leimetillä syksyllä hankitulla koneella mitataan paalujatkoksen lukkokarojen ja lukkopesien dimensioita.

Leimetin tuotannon kehittämisestä vastaavan Kalle Laineen mukaan olennainen asia konehankinnan taustalla on se, että sen myötä tämän tutun tekijän, eli inhimillisen virheen, mahdollisuus mittauksissa poistuu.

”Aiemmin tämä homma tehtiin manuaalityönä käsimittauksin. Mittauksen jälkeen mittauspöytäkirja täytettiin käsin, katsoivat, osuvatko mitat toleranssihaarukkaan. Prosessiin kului kovasti aikaa ja juuri sen virheen mahdollisuus oli mukana monessa vaiheessa. Nyt mittaaja laittaa kappaleen koneen pöydälle, ja kone mittaa ja tallentaa mittaustiedot automaattisesti. Tämä kaikki merkitsee sitä, että homma käy nopeasti ja tulos on aina luotettava.”

”Masterit ajamme kerran päivässä, noin joka 120:s kappale mitataan tällä koneella, ja tämä tarkoittaa halkijaa, korkeutta, ja esimerkiksi tämän lukkokaran osalta reikää ja reiän kohdistusta. Välillä teemme käsin halkaisijamittauksia”, tuoteinsinööri Janne Laitinen toteaa.

Leimetin tehdas Rauman Lapissa on pitkälle automatisoitu. Robottihitsausta on tehty jo 1980-luvulta saakka.

Tarpeeseen muokattava kokonaisuus

Equator voidaan mittausratkaisuna varustaa varsin pitkälle mitattavan kappaleen ja mittaustarpeen mukaan. Mittaukset voidaan tehdä Leimetin tapaan koneen pöydällä omassa konekehikossa. Pöydälle sopii halkaisijaltaan noin 300 mm:n kappale.

Toinen ratkaisu on järjestelmän soveltaminen omin järjestelyin osaksi tuotantolinjaa tai robottisolua, joissa mittaus on yksi automatisoituun tuotantoprosessiin integroitu vaiheena.

Järjestelmä ei vaadi ympärilleen mitään erityistoimenpiteitä, laite mm. kompensoi ympäristön mahdollisten lämpötilamuutosten vaikutuksen tuloksiin. Koneen mittausohjelmistopaketti on sisällöltään mittaustarpeeseen ja ympäristöön sovellettava Modus.

Kiinnikkeet on muokattu kappaleelle optimeiksi. Mittaustapahtuma sinänsä on nopea suoritus, mittauksen jaksoaika on alle minuutin.

Uusia robotteja tehtaalla. Syksyllä Leimet investoi paitsi mittauksen toimintoihin, jälleen muutamaan uuteen robottiin. Kuvassa useamman robotin soluratkaisu.

Laineen mukaan olennaisin uuden kokonaisuuden etu on tuotantovarmuuden kehittyminen. Jatkossa Leimetilla on ajatuksena, että mittaus integroidaan mahdollisesti osaksi tuotantosolua, mikä yrityksen isoille sarjoille ja automatisoituun tuotantoon toki sinänsä hyvin soveltuisi.

”Kiinteästi tuotantoprosessin osana tapahtuva mittaus lisää edelleen joustavuutta ja nopeutta, mutta toisaalta pöytämittauksen etuna on, että sillä voidaan tarvittaessa mitata hyvin moninaisia kappaleita, robottisolussahan voidaan mitata vain solun kulloinkin valmistamaa kappaletta. Robottisovellusta varten tämä järjestelmä on varustettu jo valmiiksi sen ratkaisun edellyttämällä korotetulla pöydällä”, sanoo Kalle Laine.

Leimet investoi syksyllä laadunhallintaan, ja samaan aikaan investoinnit tehtaalla jatkuvat myös muun tuotannon automaation osalta. Hitsausrobottien määrä kasvoi syksyllä jälleen useammalla.