Kuitulaserteknologiaa tehokkaaseen tuotantoon

Ensis AJ-koneet edustavat Amadan uutta kuitulaserleikkausteknologiaa. Ensis-AJ 6 ja 9 kW on suunnattu monentyyppisten materiaalien nopeaa lävistystä ja leikkaamista tarvitseville valmistajille.

Suuritehoiset kuitulaserit tarjoavat joukon erikoistekniikoita, jotka on suunniteltu suoriutumaan laserleikkauksen tuomista haasteista. Ominaisuuksiin kuuluvat myös helppokäyttöisyys, luotettavuus ja korkean tason modulaariset automaatiovaihtoehdot, jotka tarjoavat optimaalisen tasapainon yksikkökustannusten ja leikkauslaadun välillä.

Säädettävän säteen hallintateknologia

Valmistajan mukaan keskeistä Ensis-AJ-suurtehokuitulasereiden toimintakyvylle on Amadan säädettävän säteen hallintateknologia, jossa lasersäde mukautuu automaattisesti mahdollistaen siten kaikkien materiaalityyppien ja -paksuuksien leikkaamisen.

Säädettävän säteen hallinta vaihtaa välittömästi suuritehoisen lävistyssäteen ja suurinopeuksisen laadukkaan leikkaussäteen välillä lyhentäen siten leikkausaikaa. Merkittävää asetusaikojen osalta on, että kaikki materiaalit ohuista paksuihin voidaan työstää vain yhdellä ainoalla linssillä. Tämän ansiosta koneen käyttöaikaa voidaan maksimoida ja eliminoida kalliit käyttäjävirheet.

Automaattinen kollimaatioteknologia on toinen uusien koneiden erottuva ominaisuus, koska se tarjoaa voittamattoman säteen halkaisijan ja polttopisteen valvonnan suurille leikkausnopeuksille ja pinnan laadulle. Vähentäen myöhempien viimeistelytoimenpiteiden tarvetta. Automaattinen kollimaatio tuottaa myös leveämmän leikkausrailon paksummille materiaaleille, mikä helpottaa osan irrotusta levystä ja vähentää käsittelyaikaa.

”Yhdistämällä 2014 lähtien käytössä olevan Amadan säädettävän säteen (Variable Beam Control) -teknologian ja uuden automaattisen kollimointi (Auto Collimation) -teknologian. Uudet suuritehoiset Ensis-mallit antavat merkittävän kilpailuedun uusille ja olemassa oleville asiakkaille ”, sanoo Matt Wood, Amada Europen johtava tuotepäällikkö. ”Itse asiassa 9 kW:n malli lävistää 25 mm niukkahiilisen teräksen jopa 1 sekunnissa, mikä tarkoittaa leikkausajassa huomattavaa säästöä.”

Jopa 25 mm:n teräksille

Uudet Ensis-AJ 6 ja 9 kW:n koneilla voidaan leikata terästä, ruostumatonta terästä ja alumiinia ja ne mahdollistavat jopa 25 mm:n paksuista niukkahiilisen teräksen leikkaamisen. Mukana on useita kehittyneitä Amada-toimintoja, joilla tavoitellaan suurempaa tuottavuutta ja alempia kappalekustannuksia. Esimerkiksi ECO Cut vähentää kaasunkulutusta niukkahiilisen teräksen happileikkauksen aikana, kun taas CFC-teknologia (Clean Fast Cut) tarjoaa suurempaa leikkausnopeutta ja alempaa kaasunkulutusta typellä leikattaessa. Koneen varustukseen kuuluu myös Amadan WACS II (Water-Assisted Cutting System eli vesiavusteinen leikkuujärjestelmä), jolla voidaan luotettavasti leikata paksua niukkahiilistä terästä pienemmillä osien väleillä heikompilaatuisilla materiaaleilla.

Helppokäyttöisyyttä edistää Amadan intuitiivinen AMNC 3i -ohjaus. Luotettavan tuotannon takaa toiminnallisuus, kuten 16-asemainen automaattinen suuttimenvaihtaja automaattisella puhdistus- ja kalibrointilaitteella, ilmapuhallusjärjestelmä, joka estää pölyn tarttumisen levyn alapuolelle, sekä valvontajärjestelmä, joka tarkistaa, että lävistys on tehty ennen leikkuun alkamista.

Monia automaatiovaihtoehtoja

Ensis-AJ 6 ja 9 kW:n koneissa on monia automaatiovaihtoehtoja, jotka auttavat maksimoimaan tuottavuuden ja säästämään työkustannuksissa. Esimerkiksi ASF-EU/ASLUL-tornijärjestelmät lastaavat ja purkavat levyt automaattisesti, jolloin levyn vaihdot tapahtuvat erittäin nopeasti, alle 90 sekunnissa (koskee ASF-EU-järjestelmää). Saatavana on myös TK-L-poimintajärjestelmä laserleikattujen osien automaattiseen keräämiseen, lajitteluun ja pinoamiseen ilman koneen keskeyttämistä.

Amadan mukaan Ensis-AJ 6 ja 9 kW:n koneet tarjoavat ratkaisun kaikille laseryksittäistuotannoille, jotka kamppailevat pitempien työstöaikojen kanssa profiloitaessa keskipaksuja ja paksuja materiaaleja nykyisellä laserkoneella. Tämän teknologian käyttö mahdollistaa luotettavan tavan leikata hyvin erilaisia materiaaleja ja paksuuksia. Ja koska Amada suunnittelee ja valmistaa sekä koneet että kuitulähteet, asiakkaat voivat sen mukaan  olla varmoja luottavasta palvelusta ja tuesta eteenpäin.

Lue myös: V-factory Amada-koneiden tuotannon seurantaan