Indikaattorit: teollisuuden luottamus jatkuu korkeana

Teollisuuden ja rakentamisen piirissä siirrytään ensi vuoteen myönteisissä tunnelmissa, palvelualoilla on pientä laskua, kertovat tänään julkaistut EK:n joulukuun luottamusindikaattorit. Teollisuuden luottamusindikaattori jatkoi nousua joulukuussa, ja se kohosi korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2007.

Teollisuuden luottamusindikaattorin uusin saldoluku on +18, kun edelliskuun tarkistettu saldoluku oli +15. Teollisuusyritysten luottamus on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) vahvempaa. Tuotanto-odotukset vahvistuivat edelleen, ja tuotannon arvioidaan kasvavan selvästi lähikuukausina. Tuotantokapasiteetti oli täysin hyödynnettynä 83 prosentilla yrityksistä. Tilauskanta pysyi ennallaan, ja sitä kuvataan tavanomaista suuremmaksi. Varastot supistuivat hieman.

Rakennusyritysten luottamus oli loivassa nousussa joulukuussa. Luottamusindikaattori vahvistui +13 pisteeseen, kun edelliskuun saldoluku oli +10. Yritysten suhdannearviot ovat paremmat kuin pitkän aikavälin keskiarvo (-7).

Palveluyritysten luottamus suhdanteisiin säilyi yleisesti vahvana, vaikka luottamusindikaattori laskikin aavistuksen. Sen joulukuun saldoluku on +21, kun marraskuun lukema oli +24. Indikaattori on yhä pitkän aikavälin keskiarvoa (+13) korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori oli joulukuussa hyvällä tasolla, vaikka se laskikin vähän edelliskuusta. Joulukuun lukema on +15, kun marraskuun saldoluku oli +20. Pitkän aikavälin keskiarvo on -2.

Luottamusindikaattorit on kerätty ja analysoitu EK:ssa. Tiedustelu kuuluu Euroopan komission harmonisoituun tiedustelujärjestelmään. Teollisuudenluottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: tuotanto-odotus lähikuukausina, tilauskanta sekä valmistuotevarastot normaaliin verrattuna (käänteisenä).

Rakentamisen luottamusindikaattori lasketaan kahden kysymyksen vastauksista: tilauskanta normaaliin verrattuna ja henkilökunta-odotus lähikuukausina. Vähittäiskaupan luottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: toteutunut myynnin kehitys, myyntiodotukset sekä varastot (käänteisenä).

Palvelujen luottamusindikaattori lasketaan kolmen kysymyksen vastauksista: toteutunut myynnin kehitys, myyntiodotukset sekä suhdannekehitys.