Erikoiskovat terälaadut tuottavaan alumiinin poraukseen

Sandvik Coromant on esitellyt uudet CoroDrill 880 -poraan tarkoitetut timanttipinnoitetut CVD-terälaadut GCN124 ja GCN134. Erikoiskova timanttipinnoite takaa terien pitkän kestoiän, ja innovatiiviset lastunmurtajat ja geometriat varmistavat erinomaisen suorituskyvyn esimerkiksi alumiinia porattaessa.”Reikien koneistus alumiiniin voi olla haastavaa. Materiaalin muovautuvuuden ja pehmeyden vuoksi poran teräsärmät ovat pitkittyneessä kosketuksessa materiaaliin. Sen seurauksena alumiinia takertuu teräsärmään eli muodostuu irtosärmää, mikä vaikeuttaa lastunmuodostusta ja -poistoa”, toteaa Sandvik Coromantin kääntöteräporista vastaava tuotepäällikkö Patrik Pichler.

Timanttipinnoitetuilla terälaaduilla GCN124 ja GCN134 saadaan ISO N -materiaalien porauksessa minimaaliset reikäkohtaiset kustannukset. Tähän päästään terien pitkällä kestoiällä ja/tai paremmalla tuottavuudella. Paremman tuottavuuden taustalla on mahdollisuus käyttää isompia lastuamisarvoja sekä harvempien teränvaihtojen kautta nouseva koneen käyttöaste. Muita etuja ovat mm. tuotannon ennakoitavuus pitkän ja luotettavan kestoiän ansiosta sekä parempi reiän pinnankarheus, joka perustuu irtosärmänmuodostuksen vastustuskykyyn. Pienempi terien kulutus auttaa myös pienentämään varastotasoja ja tuotannon ympäristövaikutuksia.

Uudet terälaadut pääsevät oikeuksiinsa etenkin autoteollisuudessa mm. alumiinikomponenttien, kuten moottorilohkojen, sylinterinkansien, koteloiden, olka-akseleiden, jarrusatuloiden, tukivarsien, vaihteistojen koteloiden ja nivelhaarukoiden porauksessa ja avarruksessa. Timanttipinnoitetut terät tarjoavat kilpailuetua kuitenkin kaikille ISO N -komponentteja koneistaville yrityksille sekä komposiittien, esimerkiksi tuulivoimaloiden lasikuituvahvistetusta muovista valmistettujen roottoreiden porauksessa.

Uusien laatujen potentiaali tuli esiin testissä, jossa porattiin 22 mm:n pohjareikiä 84,1 mm:n syvyyteen sylinterinkansiin, joiden materiaalina oli 6061-T6-alumiini (kovuus 90–100 HB). Uusilla terälaaduilla N124 (kehäterä) ja N134 (keskiöterä) CoroDrill 880:n terien kestoikä kasvoi 700 työkappaleesta 3024 työkappaleeseen – vaikuttavat 332 %. Uusilla terillä voitiin käyttää suurempaa lastuamisnopeutta, minkä ansiosta tuottavuus nousi 33 %. Tuotantoaika lyheni yhteensä noin 300 tuntia, ja reikäkohtaiset kustannukset pienenivät 23 %.

Vastaavat tulokset saatiin myös toisessa testissä, jossa porattiin 22,5 mm:n läpireikiä 20 mm paksuihin auton tukivarsiin (AlSi1Mg-T6-alumiini, kovuus 150 HB). Terien kestoikä piteni 3 000 työkappaleesta 30 000 työkappaleeseen. Koska terien kääntöön kului vähemmän aikaa, tuottavuus parani 10 %, ja reikäkohtaiset kustannukset pienenivät 17 %.

Terälaadut GCN124 ja GCN134 ovat nyt ensisijainen valinta ISO N -materiaalien poraukseen. Ne täydentävät Sandvik Coromantin aiempaa pinnoittamatonta laatua H13A, jota yhä suositellaan pienempiin sarjoihin ja/tai hakkaavaan lastuamiseen.

CoroDrill 880 -kääntöteräporien vakiovalikoima kattaa reikien halkaisijat 12–84 mm (0,472–3,307 tuumaa) ja poran pituudet 2, 3, 4 ja 5 x DC. Tailor Made -valikoimasta voi tilata välihalkaisijoita ja -pituuksia sekä erilaisia kiinnitysmalleja ja -kokoja, kuten HSK, Coromant Capto® ja lieriövarsi. Tailor Made -palvelun kautta on saatavissa myös räätälöityjä porras- ja viisteporia. www.sandvik.coromant.com/fi