DMG Mori laajentaa lisäävän valmistuksen konetarjontaansa

DMG Mori on esitellyt uuden mallin lisäävän valmistuksen alueen konetarjontaansa. Uusi Lasertec 30 SLM on jauhepetimenetelmää hyödyntävä 3D-metallitulostin, työalue on tunnuksen mukainen 300x300x300 mm.

Jauhemoduuli vaihtaa materiaalit luotettavasti alle kahdessa tunnissa.

DMG Mori on viime aikoina kehittänyt vahvasti 3D-metallitulostuksen alueen konetarjontaansa. Tarjontaan kuuluvat nyt Lasertec 3D hybrid samalla koneella tapahtuvaan laserpinnoitukseen (Laser Deposition Welding, Laser Cladding) ja koneistukseen. 

Lasertec SLM -koneet ovat puolestaan kuitulasereilla tapahtuvaan materiaalin sulatukseen (Selective Laser Melting) perustuvaa jauhepetimenetelmää hyödyntäviä DMG Morin 3D-metallintulostuskoneita.

Monikerroksinen prosessi

DMG Morin mukaan valmistajan tuotekehityksen tämän hetkinen painopiste on SLM -koneissa ja uusi Lasertec 30 SLM on tuore täydennys tarjontaan. 

Lasertec 30 SLM on uutuus DMG Morin lisäävän valmistuksen alueen konetarjontaan. 

Työalueen tilavuus on 300 × 300 × 300 mm ja sovelluskohtaisesti koneeseen ovat saatavilla 600 W ja 1 kW:n laserlähteet.

Koneen hyödyntämässä jauhepetimenetelmän periaatteen mukaan koneessa levitetään jauhetta kerros kerrokselta komponentin muodon mukaisesti, ja lasersäde sulattaa levitetyn jauheen kerros kerrokselta. Kerrospaksuudeksi voidaan määritellä 20–100 μm. 

Celos SML -ohjelmisto

Lasertec 30 SLM:n CAM-ohjelmointi ja käyttö tapahtuvat valmistajan Celos SLM -ohjelmistoratkaisun avulla. 

Ratkaisun käyttöliittymän kautta mahdollistuvat ohjelmointi, nopea tiedon siirto ja mm. energiakäytön tarkka seuranta tuotantoprosessin aikana. 

Prosessiin liittyvät parametrit, mm. skannausnopeus, laserteho ja tarkennushalkaisija, voidaan tarkoin määritellä, joten esimerkiksi materiaalien vääristymät ja jännityksen syntyminen pystytään estämään tehokkaasti. Myös ohuet vaakasuorat ja pystysuorat seinämät kyetään näin valmistamaan luotettavasti. 

Työnkulun SLM-tekniikkaa: Progress of Digitization.

Uusi pikavaihtotyyppinen jauhemoduulijärjestelmä tuo joustavuutta tilausten suunnitteluun ja lisää tehokkuutta tuotannossa. Työalueen huolellinen puhdistus estää epäpuhtauksien pääsyn jauhekiertoon, ​​lyhentää materiaalien vaihtoaikaa ja mahdollistaa eri materiaalien taloudellisen prosessoinnin.

Kone voidaan liittää helpoksi osaksi prosessiketjua, missä komponenttien jälkikäsittely tapahtuu valmistajan HSC- tai DMU-sarjan koneilla.