Digitaalinen pintakäsittelylinjasto Suomen Levyprofiilille

Teollisuuden pintakäsittelyjärjestelmiä ja -laitteita valmistava Pekotek Oy toimittaa uudenlaisen digitaaliratkaisuja sisältävän pintakäsittelylinjaston joensuulaiselle ohutlevyrakenteiden valmistajalle Suomen Levyprofiili Oy:lle.

Pintakäsittelylinjasto Joensuuhun. Kuvassa vasemmalta Pekotek Oy:n Petri Rautiainen sekä Suomen Levyprofiilin Pekka Leminen ja Jarno Pottonen.

Taustalla on investointi, jossa Suomen Levyprofiili Oy rakentaa syksyllä 2017 uuden märkämaalauslinjaston Joensuun tuotantolaitokseen. Märkämaalauslinjasto tulee nykyisen pulverimaalauslinjaston rinnalle. Ensimmäistä kertaa Suomessa pintakäsittelylinjasta mallinnetaan digitaalinen 3D-malli.

Vuonna 1998 perustettu Suomen Levyprofiili Oy on joensuulainen ohutlevyrakenteiden valmistaja. Yhtiö 7 000 neliömetrin tuotantotiloissa työskentelee noin 120 konepaja-alan ammattilaista. Työvaiheina ovat tuotannossa laserleikkaus, särmäys, hitsaus, pintakäsittely ja kokoonpano. Tehdastiloissa oli jo aiemmin pulverimaalaamo, mutta nyt tarvittiin voimakkaan kysynnän takia rinnalle myös märkämaalauslinjaston.

”Tarvitsimme lisää kapasiteettia pintakäsittelyyn ja vakuutuimme Pekotekin pintakäsittelyn prosessiosaamisesta. Pekotek ajaa linjaston ylös ja operoi sitä alkuvaiheessa”, Suomen Levyprofiili Oy:n hankintapäällikkö Pekka Leminen kertoo.

Vuonna 1983 perustettu Pekotek Oy on reijolalainen teollisuuden pintakäsittelyjärjestelmiä ja -laitteita valmistava yritys. Investoinnin tavoitteena on tuoda esiin teollisen internetin uusia mahdollisuuksia, nopeuttaa tuotannon pintakäsittelyn läpimenoaikaa, lisätä energiatehokkuutta, nostaa kapasiteettia konepajatoimintaan ja kasvattaa siten tuotannon kannattavuutta sekä lisätä pintakäsittelyyn kilpailukykyä. Taustalla oli myös se, että Joensuun alueelta puuttui suuren kokoluokan pintakäsittelylaitos, jossa pystyy operoimaan suuria konepaja-alan tuotteita.

”Linjastosta tulee Pekotekin oma koulutus- ja tuotekehitysyksikkö, uusi prototyyppi, jossa on aivan uudenlaisia oikeaa lisäarvoa tuottavia digitalisaatioratkaisuja. Ensimmäistä kertaa Suomessa pintakäsittelylinjasta mallinnetaan digitaalinen 3D-malli. 3D-malli toimi linjan ohjauspaneelina, josta näkyy yhdellä silmäyksellä linjan toiminta ja mahdolliset hälytykset. Mitattavat toimilaitteet ovat mallissa fyysisesti oikeilla paikoilla.”, Pekotekin huolloista ja varaosista sekä kehityksestä vastaava päällikkö Petri Rautiainen kertoo.

Uuden märkämaalauslinjaston ainutlaatuiseksi tekee se, että automaattisen sinkopuhalluksen lisänä oleva manuaalinen raepuhallus toteutetaan maalauksen kanssa samassa, mobiilissa tuotantotilassa, kun aiemmin ne on erotettu yleensä pintakäsittelyprosessissa erillisiksi tuotantotiloiksi. Järjestelmä kertoo tietoa linjan käyttöasteesta kussakin prosessivaiheessa, olosuhteista ja niiden tallennuksista sekä ennakoivasta kunnossapidosta ja huoltohistoriasta. Kerättävä data voidaan analysoida tehokkaan operoinnin tueksi. Uudessa märkämaalauslinjastossa on energiatehokkuutta lisäävä hukkalämmön talteenotto. Järjestelmä valvoo puhaltimien moottoreiden värinää, suodattimien paine-eroja, lämpötilaa, kosteutta ja kastepistettä. Uudesta investoinnista hyötyvät Suomen Levyprofiilin asiakkaat muun muassa suuret kansainväliset yritykset John Deere ja Sandvik. Investointi tukee myös toiminta-ideaa GreenPark-yrityspuistossa, jossa Suomen Levyprofiilin tehdas sijaitsee.