Automaattisaha tuotannon pullonkauloja avartamaan

Hyvinkäällä toimiva Lajupek Oy tarjoaa hienomekaniikan toteutuksia kokonaisvaltaisesti, suunnittelusta ja 0-sarjojen testauksesta osien ja osakokonaisuuksien valmistukseen ja sarjojen kokoonpanoon. Yrityksen vahvuutena voi pitää erikoistumista vaativille toimialoille, sairaalalaitteisiin, instrumentteihin, mittalaitteisiin sekä elektroniikka- sähkö- ja metalliteollisuudelle.

Lajupek Oy tuotannossa käytetään jatkuvasti erikokoisia ja -pituisia putkia ja tankoja eri tuotteiden aihioina. Niitä on katkaistu aiemmin omalla, pienellä MEP-sahalla, ja isommat on tilattu alihankintana.

Aihioiden toimitusajat ovat olleet tyypillisesti 2-4 viikkoa, joskus tilaus on venynyt pitempään. Lajupekilla on harkittu oman, isomman sahan hankintaa jo jonkin aikaa.

”Meidän toiminnan kannalta muutaman viikon toimitusaika on välillä pitkä, ennakkoon tilattavien aihioiden määrän arviointi ei ole aina helppoa. Lopputuotteen tilausmäärä voi muuttua, tai sitten tulee jokin muu yllätys”, työnjohtaja Reijo Ovaska taustoittaa hankintapäätöksen perusteluja.

MEP-sahan tarkkuus ja luotettavuus olivat tulleet jo tutuiksi, vanha MEP vuodelta 2002 puurtaa yhä tuotannossa. Uudelle sahalle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet hyvin.

”Hyvin tuo sahaa suoraan, ja meillä on sahattu 170-millistä putkea, rosteria ja umpialumiiniakin”, kertoo Ovaska kokemuksistaan.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tuotannon sujuvuuden varmistaminen, uudella 230 NC HS 5.0-automaattisahalla tehdään sopivia sarjoja aina tarvittaessa.

”Meille tärkeintä on saada sitä tavaraa mitä halutaan silloin kun tarvitaan. Meille on tulossa uusi robottisorvi, mikä lisää aihioiden tarvetta. Tällä sahalla saadaan tuotanto varmistettua. Ja onhan se myös kustannuskysymys, laskimme että saha haukkuu hintansa takaisin noin puolessatoista vuodessa”, summaa Ovaska. www.prodmac.fi