Hammaspyörien tarkistusta laserskannerilla

Gleasonin uusi hammaspyörien multisensorimittausjärjestelmä 300GMSL esitellään Stuttgartin Control-tapahtumassa toukokuussa. Uusi järjestelmä tarjoaa kaikki keskeiset tarkistusmenetelmät yhdessä kokonaisuudessa: pinnanviimeistelymittaukset, Barkhausenin kohina-analyysin, lämpövauriomittaukset ja uutuutena nyt myös laserskannauksen.

300GMSL on Gleasonin uusi hammaspyörien multisensorimittausjärjestelmä.

Gleasonin tarkistusjärjestelmä mahdollistaa klassiset analyysimenetelmät perinteisen hammaspyörien mittausdatan lieriö- ja vino hammaspyörillä sekä suorilla, spiraalimaisilla ja hypoidikartiohammaspyörillä aina 300 mm:n halkaisijoihin saakka.

Lisäksi uusi tarkistusjärjestelmä mahdollistaa kosketuksettoman hammaspyörän hampaiden lasersensoriskannauksen. Sen myötä voidaan tallentaa täydellinen topografiadata huomattavasti nopeammin kuin perinteisessä kosketuksellisessa mittauksessa.

Lisää sovellettavuutta

Laserskannauksen ja 3D-grafiikoiden integrointi CAD-käyttöliittymään lisää käytettävyyttä ja sovellusalueita. Uusi optio tekee 3000GMSL-järjestelmästä hyvän ratkaisun tutkimus- ja kehittämissovelluksiin sekä protoilla että tuotantokappaleilla sekä takaisinmallinnuksessa. 300GMSL on myös hyvä ratkaisu topografian pikamittauksiin tuotannossa ja näin se vastaa osaltaan lisääntyviin vaatimuksiin hammaspyörien tarkistuksissa. Pehmeät materiaalit (kuten muoviset hammaspyörät) voidaan myös tutkia ongelmitta.

Saman koneen lisäoptioiden, kuten pinnanviimeistelymittauksen, Barkhausenin kohina-analyysin tai lämpövauriomittauksien avulla voidaan vähentää käyttökustannuksia, ylläpitokuluja ja sertifiointikustannuksia sekä säästää tilaa, koska samalla koneella voidaan tehdä useita toimintoja.

Järjestelmä vaativiin ympäristöihin

Toinen Gleasonin kiintopiste Controlissa on hammaspyörien tarkistusjärjestelmä 300GMSP, joka on suunniteltu käytettäväksi suoraan tuotantoympäristössä. 300GMSP on varustettu erityisjärjestelmin, jotka kompensoivat lämpötilan vaihteluja ja vaimentavat värinää.

300GMSP sopii erityisesti esimerkiksi ilmailuteollisuuden tai autoteollisuuden sovelluksiin, mutta myös muille teollisuuden aloille vaativiin tarkistusoperaatioihin.

Jo pitkään kartiohammaspyörien tuotantoon saatavilla ollut ja Gleasonin vuonna 2015 lieriöhammaspyörien mittausdatan välittämiseen muokkaama ns. Closed-Loop -toiminto on GMS-sarjan koneiden vakiotoiminto.

Gleason esittelee myös tarkat kappaleenkiinnitysratkaisut tarkistusjärjestelmien yhteydessä. Gleasonin edustaja Suomessa on Machinery.(KH)